Tag archieven: Last onder dwangsom

Verplichting van de verhuurder om maatregelen te nemen tegen illegale activiteiten

Als er in een onroerende zaak illegale activiteiten worden geconstateerd, zal er dikwijls actie vanuit de gemeente plaatsvinden (burgemeestersluiting dan wel een dwangsom of bestuursdwang). In veel gevallen wordt zowel de verhuurder/eigenaar van het object als de daadwerkelijke gebruiker/huurder aangeschreven.

Als de verhuurder niet kan aantonen zich voldoende te hebben ingespannen om de illegale activiteiten tegen te gaan, kan met succes bij de verhuurder bijvoorbeeld een dwangsom worden geïnd. Dit brengt met zich mee dat een verhuurder dus acties moet ondernemen om illegale activiteiten tegen te gaan om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Een verhuurder doet er daarom goed aan om de nodige aandacht te besteden aan het monitoren van het gebruik van de verhuurde objecten. Te denken valt aan de volgende aandachtspunten (niet limitatief):

  • Goede screening van de huurder voorafgaand aan de huurovereenkomst en ook juiste documentatie en registratie van het onderzoek. Check daarbij ook de BSN-nummers op de documenten en de tenaamstelling van de bankrekening van de aspirant-huurder.
  • Pas erg op met het aannemen van contante betalingen of stortingen vanuit buitenlandse rekeningen of rekeningen op naam van een derde.
  • Ga als verhuurder regelmatig langs bij het gehuurde om te bezien of er iets verdachts is. In de huurovereenkomst kan worden opgenomen dat de verhuurder eens in de zoveel tijd contact opneemt met de huurder om te overleggen wat de stand van zaken van het gebruik van het gehuurde is.
  • Vraag als verhuurder ook referenties of een verklaring goed huurderschap op ten aanzien van de aspirant-huurder.
  • Verplicht de huurder om zich in te schrijven in een basisregister personen en controleer dit (of laat dit door de makelaar/deurwaarder controleren).

 

Let op: voorgaande punten zijn handvaten die een verhuurder kan volgen, maar geven geen garantie tot voorkoming van een eventuele last onder dwangsom of andere maatregelen.

Een verhuurder zal met name sneller ontslagen worden van een claim indien de verhuurder kan aantonen dat hij zeer regelmatig het gehuurde heeft bezocht en zich daarbij zoveel mogelijk heeft ingespannen om illegale activiteiten te weren.