Het nieuwe Huurrechtmemo is uit

Zojuist verschenen: het nieuwe Huurrechtmemo!

Een volledig geactualiseerd beknopt overzicht van het volledige huurrecht, voorzien van alle relevante regelgeving per 1 juli 2023 op huurrechtelijk gebied. Ook dit jaar weer samengesteld door Huib Hielkema, mr. Jan (J.M.) Heikens en prof.mr. Mark (M.H.) Wisselink. U kunt het Huurrechtmemo hier bestellen (link opnemen).

Gloednieuwe Modellen huurcontracten voor woonruimte

Hielkema & co heeft haar Modellen voor huurcontracten woonruimte geactualiseerd. Dat was noodzakelijk vanwege enkele markante ontwikkelingen. Zo noodzakelijk zelfs dat werken met de oude modellen riskant is geworden. Het gaat in de eerste plaats om de op 1 juli 2023 ingevoerde Wet goed verhuurderschap. De wet verplicht verhuurders om bij elke nieuwe huurovereenkomst de huurder uitgebreid te informeren of zijn rechten en plichten. Daartoe heeft Hielkema & co een informatiedocument opgesteld. De wet bevat ook een nieuwe verplichtende regeling over de waarborgsom.

En wellicht hebt u vernomen over een belangrijke ontwikkeling in de rechtspraak die met name over huurverhogingsregelingen gaat. Die regelingen worden sinds dit voorjaar door (Amsterdamse) rechters getoetst aan Europese regelgeving die beoogt (woon)consumenten te beschermen tegen oneerlijke bedingen in (huur)contracten.

Deze nieuwe ontwikkelingen dwingen woningverhuurders ertoe om afscheid te nemen van hun bestaande modelhuurcontracten. Ook onze model huurcontracten moesten om die reden op de schop. Hielkema & co advocaten heeft daarom onlangs haar modellen voor huurcontracten voor woonruimte volledig geactualiseerd aan deze nieuwe ontwikkelingen.

En passant is ook het nodige voortschrijdend inzicht in de modellen verwerkt. U kunt de modellen bestellen door een mailtje te sturen naar info@hielkemaco.nl. U krijgt dan een overzicht van de beschikbare modellen en de erbij behorende prijzen.

Indien u meer wil weten over deze nieuwe ontwikkelingen lees dan onze blog over goed verhuurderschap  en onze blogs over de Europese regelgeving.