Categorie archieven: Media

Real Estate Masterclass: Interview met Huib Hielkema over de gevolgen van de Wet betaalbare huur

Is deze wet in strijd met het eigendomsrecht?

In dit interview legt Huib Hielkema de op 1 juli 2024 ingevoerde Wet betaalbare huur langs de lat van het door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermde eigendomsrecht. Hij gaat ook in op hoe in juridische procedures deze wet kan worden getoetst aan het EVRM.

 

BNR Nieuwsradio (FactGurus): Misleidende beweringen van Jesse Klaver (GroenLinks) ontmaskerd

Jesse Klaver (GroenLinks) beweerde in een interview op 17 maart 2022 dat een woning van 20 m2 voor ā‚¬ 1200,- kan worden verhuurd zonder dat de huurder iets tegen de hoge huurprijs kan doen. Hij beweerde ook dat verhuurders geen enkele prikkel hebben om hun woningen te verduurzamen en dat er daarom een wet moet komen die weigerachtige verhuurders straft door middel van een huurverlaging. Beide beweringen zijn onjuist, zoals Huib Hielkema op 22 maart 2022 uitlegt in een uitzending van BNR nieuwsradio. Klik op deze link om het fragment terug te luisteren.

BNR Nieuwsradio (FactGurus): dagblad Trouw in de fout over tijdelijke huurcontracten

Dagblad Trouw meldde op 3 januari 2022 dat de mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten te sluiten zijn verruimd (van maximaal 2 jaar naar maximaal 3 jaar). Maar Trouw ging in de fout, want die verruiming is niet doorgegaan. BNR Nieuwsradio heeft hier op 11 januari 2022 in het programma FactGurus aandacht aan besteed met medewerking van Huib Hielkema.

Voor de achtergronden van deze kwestie verwijzen wij naar onze blog over dit onderwerp.

Interview: AvdR met Huib Hielkema, nieuwe overheidsbemoeienis met de huurprijzen van woonruimte

De wetgever heeft zich in 1994 teruggetrokken uit het duurdere huursegment, zodat daar de huurprijzen vrij zijn. Als gevolg van de druk op de woningmarkt en de afgelopen jaren sterk gestegen huurprijzen komt de wetgever weer terug in het duurdere segment en worden de huren daar weer gereguleerd. Hoe is op dit moment nog de vraag. Het is te hopen dat de wetgever in het duurdere segment niet de fout maakt die sinds tientallen jaren in het sociale segment bestaat en zorgt voor grote aantallen scheefwoners. Dat kan door ervoor te zorgen dat zodra de huurder meer gaat verdienen hij ook meer gaat betalen of zelfs moet verhuizen.

Bekijk hier het interview.

Interview: AvdR met Huib Hielkema, ondoordachte en onwerkbare samenloop Warmtewet huurrecht

De Warmtewet sluit slecht aan op het huurrecht waardoor verhuurders, huurders, hun advocaten, de huurcommissie en rechters met de handen in het haar zitten bij de toepassing van deze wet. De wetgever is inmiddels wakker geworden. De fout in de wetgeving wordt na ruim 5 jaren in 2019 hersteld. Simpelweg door de Warmtewet niet meer van toepassing te laten zijn bij huurverhoudingen. Maar voor de afgelopen 5 jaren biedt de wetgever geen oplossing, zodat de stroom van tegenstrijdige rechtspraak voorlopig nog niet stopt.

Bekijk hier het interview.

Asbest en huurrecht

Huurdersmutatie en asbest: waar moet de verhuurder op letten om claims van de nieuwe huurder te voorkomen?

Huib Hielkema en Anne Maren Langeloo behandelen in dit webinar, gegeven op 20 maart 2014, dit aspect van het huurrecht. Ingegaan wordt op de vraag of de huurder de verhuurder kan aanspreken op de schadelijke gevolgen van asbest in een gehuurd pand en op sanering daarvan.

Energielabel

Op basis van Europese richtlijnen is de Woningwet aangepast: alle gebouwen en woningen moeten voorzien zijn van een energielabel op straffe van sancties. In een webinar van de Academie voor de Rechtspraktijk, gegeven op 14 november 2012, lichten Anne Maren Langeloo en Huib Hielkema een en ander toe.

Verhuurders klagen de staat aan

Hielkema & co bij EenVandaag

De wet beschermt huurders, maar wie beschermt de huizenbezitter? Verhuurders maken leiden verlies, omdat de huurinkomsten de kosten van het onroerend goed niet dekken. De Stichting Fair Huur voor Verhuurders probeert daar wat aan te doen. Zij wordt daarin bijgestaan door de advocaten van Hielkema & co. Item van Willem Jan Bloem voor de uitzending van EenVandaag van 18 september 2012. Publicatie met toestemming van EenVandaag (AVRO/TROSĀ©2012).