Advocaat appartementsrecht

Heeft u vragen of bijvoorbeeld de uitleg van de splitsingsakte of wenst u vervangende machtiging via de rechter te vorderen vanwege een besluit van de algemene leden vergadering van de VvE? Dan zoekt u een gespecialiseerde advocaat op het gebied van appartementsrecht en VvE recht. Als cliënt van Hielkema & co profiteert u in dat geval van de specialistische kennis van onze advocaten op het gebied van het appartementsrecht en het VvE-recht.

Splitsingsakte

Binnen het appartementsrecht gaan de meeste geschillen over de uitleg en toepassing van de splitsingsakte. In de splitsingsakte, vaak gebaseerd op een modelreglement, worden de regels neergelegd die het gebruik van het appartementsrecht reguleren. Bijvoorbeeld dat het verboden is om een appartementsrecht onder te splitsen of dat kamergewijze verhuur niet is toegestaan. Splitsingsakte zijn vaak moeilijk te doorgronden, zodat het bij de uitleg van of een geschil over een splitsingsakte  aanbeveling verdient om een advocaat die gespecialiseerd is in appartementsrecht in te schakelen. Kleine verschillen in de splitsingsakte, soms zelfs een enkele letter, maken grote juridische verschillen.

Vereniging van eigenaren

Onze advocaten adviseren en procederen regelmatig over geschillen binnen een vereniging van eigenaren. Ook staan wij regelmatig het bestuur van een vereniging van eigenaars bij in een geschil met bijvoorbeeld een aannemer die door de VvE is ingeschakeld voor het groot onderhoud. Veel voorkomende vragen zijn:

  • Mag een VvE lid zonder toestemming een aan- of opbouw realiseren?
  • Is kamerverhuur in een woning toegestaan op grond van de splitsingsakte?
  • Hoe wordt een besluit van de VvE vernietigd?
  • Wat is het verschil tussen bouwkundig splitsen en ondersplitsing?
  • Mag de VvE vakantieverhuur / AirBnB verbieden?
  • Loden leidingen en de VvE: wie is aansprakelijk?

Ook behandelen onze advocaten veel vragen over bijvoorbeeld renovatie en de rol van de VvE. Ook adviseren we regelmatig over d servicekosten die aan de leden van de vereniging van eigenaar wordt geheven. Onze appartementsrecht advocaten kunnen u over dergelijke vragen adequaat en op duidelijk wijze adviseren.

VvE advocaten van Hielkema & co

Onze advocaten kennen alle ins- en outs van het appartementsrecht en het VvE recht. Daarnaast profiteert u van onze diepgravende juridische kennis ten aanzien van het vastgoedrecht. Onze advocaten overzien dus het gehele speelveld waardoor al uw (juridische)belangen worden meegewogen bij onze advisering. Wij staan al decennia lang cliënten in heel Nederland bij bij vragen over appartementsrechten en vraagstukken ten aanzien van de VvE. Heeft u ook juridische vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via 085 – 7822820 of vul het formulier in.