Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

De huurrechtadvocaten van Hielkema & co zijn specialisten op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte. Voor zowel kantoorruimte, logistiek, winkelruimte en detailhandel als overige bedrijfsruimte kunt u bij ons terecht. Onze dienstverlening bestaat uit advies en procederen en wij staan met name verhuurders, beleggers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij.

Als cliënt profiteert u van onze actuele en diepgaande kennis van dit specifieke deel van huurrecht. 

Wij adviseren over de volgende aspecten van huurrecht bedrijfsruimte:

 • Middenstandsbedrijfsruimte (290) vs. kantoorruimte (230a)
 • Kantoorruimte
 • Winkelruimte
 • Huurbeëindiging
 • Ontbinding 
 • Opzegging
 • Indeplaatsstelling
 • Huurverhoging / verlaging
 • Onderhuur
 • Afwijkende bedingen
 • Bestemming

Wij kunnen u helpen met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten. Naast advies procederen wij ook geregeld over huurrecht bedrijfsruimte kwesties.

Bedrijfsruimte huurbescherming

Huurrechtregels voor bedrijfsruimte, welke weer onderscheiden kunnen worden naargelang er sprake is van zogenaamde  230a bedrijfsruimte of 290 bedrijfsruimte, is vaker van regelend recht.

Vooral voor 290-bedrijfsruimte (kort gezegd: Kleinhandelsbedrijf; Restaurant- of cafébedrijf; Afhaal- of besteldienst; Ambachtsbedrijf) kent de wet meerdere vormen van semi-dwingende regels, waarvan niet zomaar ten nadele van de huurder kan worden afgeweken. Deze semi-dwingende regels zien onder meer op termijnbescherming voor de huurder, huurprijsbescherming. Als er toch ten nadele van de huurder wordt afgeweken, kan de huurder dergelijke afspraken veelal aantasten (vernietigen). Tenzij de kantonrechter gerechtelijke goedkeuring voor de afspraken heeft gegeven.

Voor 230a-bedrijfsruimte (overige bedrijfsruimte, waaronder kantoorruimte) geldt in de regel een beperkte mate voor huurbescherming van de huurder. De huurder heeft wel recht op ontruimingsbescherming na het einde van de huur. De huurder geniet in beginsel van rechtswege ontruimingsbescherming gedurende twee maanden na het tijdstip waartegen schriftelijk de ontruiming door de verhuurder is aangezegd. Pas aan het eind van deze twee maanden termijn hoeft de huurder te ontruimen. Binnen die twee maanden termijn kan de huurder de rechter verzoeken om een periode waarin hij ontruimingsbescherming geniet, te verlengen. De verlenging kan driemaal met maximaal een jaar worden toegekend (dus tot maximaal 3 jaar). De rechter hanteert een belangenafweging bij de beoordeling.

Veel voorkomende vragen ten aanzien van huurrecht bedrijfsruimte:

 • Is er sprake van een gebrek?
 • Bestaat er recht op huurkorting (al dan niet vanwege corona)?
 • Kan de huurprijs worden verhoogd, en per wanneer kan de huurprijs worden verhoogd?
 • Vragen over opzeggen van huurovereenkomst, kan de huur worden opgezegd?

Hielkema & co: specialisten huurrecht bedrijfsruimte

Vanwege onze specialistische kennis zijn wij bekend met de ins- en outs van het huurrecht bedrijfsruimte, waaronder winkelruimte en kantoorruime. Wij adviseren met name verhuurders en woningcorporaties (in heel Nederland) ten aanzien van vragen over het huurrecht. Voor vragen over huurprijzen, huuropzegging, indeplaatsstelling, gebreken of procedures bij de kantonrechter staan wij graag voor u klaar. Bel dan vrijblijvend 085 – 7822820 of vul het formulier in en wij nemen contact met u op.