Overheidsrecht

De advocaten van Hielkema & co zijn gespecialiseerd op alle terreinen waar de overheid en vastgoed elkaar ontmoeten.  Hielkema & co heeft jarenlange ervaring in het bestuurs- en omgevingsrecht. Wij staan zowel vastgoedeigenaren als overheden bij.

Wij beoordelen de publiekrechtelijke aspecten bij vastgoedtransacties,  begeleiden aanvragen om een omgevingsvergunning,  procederen bij de handhaving van bestemmingsplannen, en onderhandelen met gemeenten over de totstandkoming van anterieure overeenkomsten.

Bestemmingsplan
De gebruiksmogelijkheden en daarmee de waarde van panden wordt van overheidswege vastgelegd in het bestemmingsplan. Hielkema & co adviseert en procedeert bij geschillen over de uitleg van bestemmingsplanregels en bestemmingsplanherzieningen.

De wet biedt verschillende mogelijkheden om via een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan af te wijken. Hielkema & co adviseert ontwikkelaars en bouwers over vergunningprocedures met de kortste doorlooptijd en de minste onderzoekslasten.

Omgevingsvergunningen
Voor de realisatie of transformatie van vastgoed heeft u in bijna alle gevallen een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Is een door u aangevraagde omgevingsvergunning ten onrechte geweigerd, of is in uw omgeving een vergunning verleend met ingrijpende gevolgen voor uw vastgoed? De advocaten van Hielkema & co adviseren en procederen over de rechtmatigheid van omgevingsvergunningen, waaronder over: welstandscriteria, het Bouwbesluit, de uitleg van het bestemmingsplan en vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Projectontwikkeling
Hielkema & co staat projectontwikkelaars bij in (zowel grote als kleinere) herontwikkelingen en transformaties tot woningbouw. De advocaten van Hielkema & co staan ontwikkelaars bij vanaf de planvorming, de vergunningverlening tot en met het aangaan van de bouwcontracten. Zij beoordelen de (on)mogelijkheden van woningbouw in relatie tot het bestemmingsplan, de ladder voor duurzame verstedelijking, planschade, stikstof en overige milieurechtelijke aspecten.

Contracteren met de overheid
De advocaten van Hielkema & co hebben ruime ervaring met betrekking tot contracteren met de overheid. Hielkema & co stelt koopovereenkomsten op met gemeenten, anterieure overeenkomsten ten behoeve van kostenverhaal bij grondexploitatie en andere samenwerkingsovereenkomsten tussen private- en overheidspartijen. Hierbij volgen wij de actuele ontwikkelingen, waaronder de verdeling van publieke schaarse rechten bij gronduitgifte op de voet.

Hielkema & co: specialisten koop en verkoop van onroerend goed

Heeft u vragen over overheidsrechtelijke aspecten van vastgoed, of heeft u een geschil met een overheidsorgaan? Bel dan vrijblijvend 085 – 7822820 of vul het formulier in en wij nemen contact met u op.