Energielabel

Op basis van Europese richtlijnen is de Woningwet aangepast: alle gebouwen en woningen moeten voorzien zijn van een energielabel op straffe van sancties. In een webinar van de Academie voor de Rechtspraktijk, gegeven op 14 november 2012, lichten Anne Maren Langeloo en Huib Hielkema een en ander toe.