Maaike Boomsma & betrokkenheid bij zaken

Het vastgoedrecht kent geen geheimen voor Maaike. Ze is al sinds 2011 op dit vlak in de advocatuur actief, waarbij ze zich vooral richt op het huurrecht. Wat haar daarin vooral aanspreekt, is de tastbaarheid van de onderwerpen en de concrete belangen die ermee gepaard gaan. Deze gemotiveerde en gedreven advocate adviseert, onderhandelt en procedeert dan ook graag over de aan- en verhuur van zowel woon- als bedrijfsruimten. Maaike vindt het daarbij belangrijk en fijn om benaderbaar en bereikbaar te zijn voor haar klanten. Die waarderen haar op hun beurt om haar enorme betrokkenheid bij de zaak.

Maaike studeerde in 2011 af aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als (master)afstudeerrichtingen Privaatrecht en Strafrecht. Vervolgens rondde ze in 2016 de specialisatie opleiding Huurrecht (VHA) af.

Nevenfuncties en activiteiten

  • Was drie jaar actief in het bestuur van de landelijke Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)
  • Is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), de VJOJ en FRESH Professionals.
  • Geeft les over huurrechtelijke onderwerpen en publiceert artikelen in diverse (vak)tijdschriften.
  • Auteur Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht Woonruimte (Online uitgave van Uitgeverij Den Hollander)

Maaike Boomsma heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte

Neem contact op met Maaike Boomsma

Publicaties

Nieuws

Signaleringen

Verhoging minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie De hoogte van een minimumbijdrage voor verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie zelfstandige woonruimte, … Lees verder Signaleringen

26 maart 2024
Nieuws

Indexering huurprijs bedrijfsruimte 14,5% houdt stand bij de rechtbank

Op 4 mei 2023 heeft de rechtbank Den Haag in kort geding uitspraak gedaan over de (on)redelijkheid van een indexering … Lees verder Indexering huurprijs bedrijfsruimte 14,5% houdt stand bij de rechtbank

7 november 2023
Nieuws

Opzeggen huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte: tweemaal achter elkaar, niet zonder risico’s

Het is algemeen bekend dat het voor de verhuurder niet altijd gemakkelijk is om een huurovereenkomst van 290-bedrijfsruimte (detailhandel) op … Lees verder Opzeggen huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte: tweemaal achter elkaar, niet zonder risico’s

15 juni 2023
Nieuws

Initiatiefwetvoorstel tot afschaffing tijdelijke verhuur woonruimte

Op 16 september 2022 hebben Kamerleden van Groenlinks en ChristenUnie een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee zij de in 2016 geïntroduceerde tijdelijke … Lees verder Initiatiefwetvoorstel tot afschaffing tijdelijke verhuur woonruimte

13 oktober 2022
Nieuws

Update wetsvoorstel goed verhuurderschap

Op 10 juni 2022 kon u onze bijdrage lezen ten aanzien van het wetsvoorstel voor de Wet goed verhuurderschap. Inmiddels … Lees verder Update wetsvoorstel goed verhuurderschap

25 augustus 2022
Nieuws

Verplichting van de verhuurder om maatregelen te nemen tegen illegale activiteiten

Als er in een onroerende zaak illegale activiteiten worden geconstateerd, zal er dikwijls actie vanuit de gemeente plaatsvinden (burgemeestersluiting dan … Lees verder Verplichting van de verhuurder om maatregelen te nemen tegen illegale activiteiten

25 augustus 2022
Nieuws

Soms ligt de bewijslast juist bij de huurder in plaats van bij de verhuurder

In sommige gevallen kan het van een eisende partij niet gevergd worden een stelling te onderbouwen, voor zover de voor … Lees verder Soms ligt de bewijslast juist bij de huurder in plaats van bij de verhuurder

25 augustus 2022
Nieuws

Signalering wetsvoorstellen – puntensysteem onzelfstandige woonruimte en goed verhuurderschap

Puntensysteem onzelfstandige woonruimte Op 3 juni 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer het “Rapport … Lees verder Signalering wetsvoorstellen – puntensysteem onzelfstandige woonruimte en goed verhuurderschap

10 juni 2022
Nieuws

Kantoor Label C-verplichting 2023: Sluiting dreigt?

Op 16 juni 2021 verscheen in het Parool een artikel met de kop: “Sluiting dreigt: een derde Amsterdamse kantoren niet duurzaam … Lees verder Kantoor Label C-verplichting 2023: Sluiting dreigt?

22 juni 2021
Nieuws

Invloed van de franchiseovereenkomst op de huurovereenkomst, of één geheel?

Als de verhuurder ook de franchisegever van de huurder wordt, is het raadzaam om bij aanvang van de samenwerking zorgvuldig … Lees verder Invloed van de franchiseovereenkomst op de huurovereenkomst, of één geheel?

29 maart 2021
Nieuws

De pijn tussen een verhuurder en huurder gelijkelijk verdelen, een holle frase?

De horeca is nog steeds gesloten voor publiek en ook winkels zijn nog slechts zeer beperkt te bezoeken. De persconferentie … Lees verder De pijn tussen een verhuurder en huurder gelijkelijk verdelen, een holle frase?

29 maart 2021
Nieuws

Q en A – Corona en huur

In de vastgoedwereld is corona al geruime tijd een hot issue. Veel verhuurders en huurders zijn met elkaar in gesprek, … Lees verder Q en A – Corona en huur

8 maart 2021
Nieuws

Wet franchise brengt per 1 januari 2021 verandering in franchiserelaties

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Door de invoering van deze wet wordt de grote … Lees verder Wet franchise brengt per 1 januari 2021 verandering in franchiserelaties

24 december 2020
Nieuws

Even voorstellen: Maaike Boomsma

Per 1 november 2020 heeft Maaike Boomsma het advocatenteam van Hielkema & co versterkt. Wij stellen haar graag aan u … Lees verder Even voorstellen: Maaike Boomsma

19 november 2020