Tag archieven: Digitaal Stelsel Omgevingswet

Eerste kamer heeft grote zorgen over invoering Omgevingswet

Al vele jaren geleden (op 22 maart 2016) heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Door problemen met met name het Digitaal Stelsel Omgevingswet is de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet keer op keer uitgesteld.

In juli van dit jaar was bij Koninklijk Besluit dan toch echt bepaald dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht zou worden. Deze invoeringsdatum staat nog steeds, maar is na behandeling in de Eerste Kamer wel op losse schroeven komen te staan.

De Eerste Kamer heeft namelijk op 31 oktober een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering.

De motie strekt niet tot (opnieuw) uitstel van de Omgevingswet. Wel is Minister Hugo de Jonge opgeroepen om met de (koepelorganisaties van) gemeenten en andere decentrale overheden in gesprek te gaan over de invoering van de Omgevingswet. De Jonge dient binnen twee weken terug te koppelen of gemeenten echt klaar zijn voor invoering van de Omgevingswet.

Uiterlijk 14 november a.s. zal bekend worden of de Omgevingswet definitief wordt ingevoerd in het nieuwe jaar, of dat er weer uitstel volgt.