Alex Lijkwan & doelgerichte oplossingen bieden

Na een consult van Alex weet je precies waar je aan toe bent. Als juridisch expert in het omgevingsrecht geeft hij doelgerichte adviezen – onder meer aan overheden, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Voor hen bijt Alex zich vast in onderwerpen als vergunningstrajecten, de (her)ontwikkeling van vastgoed en de handhaving van bouw- en milieuregels. Ook bij vraagstukken over het algemeen bestuursrecht – waaronder subsidies en de Wet openbaarheid van bestuur – staat hij zijn cliënten met raad en daad bij.

Voordat Alex aan de slag ging bij Hielkema & co, bouwde hij al een flink cv op. Zo behaalde hij zijn master staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam en studeerde hij cum laude af aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Grotius Academie. Hij begon zijn loopbaan bij een internationaal advocatenkantoor en werkte vervolgens als zelfstandig advocaat vastgoed- en omgevingsrecht. Alex is sinds februari 2021 partner bij Hielkema & co

Nevenfuncties en activiteiten

  • Doceert aan het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), onder andere over de Algemene wet bestuursrecht en de toekomstige Omgevingswet
  • Docent aan de VNG Academy, onder andere over de Algemene wet bestuursrecht en de toekomstige Omgevingswet.
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht.
  • Lid van de Vereniging voor Milieurecht.
  • Lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.
  • Co-auteur van de SDU Commentaar Algemene Wet bestuursrecht.

Neem contact op met Alex Lijkwan

Publicaties

Nieuws

Didam van toepassing op huur en bestaande overeenkomsten

Het moge bekend zijn dat sinds het zogenoemde Didam-arrest van de Hoge Raad, gemeenten niet meer een-op-een een onroerende zaak … Lees verder Didam van toepassing op huur en bestaande overeenkomsten

26 januari 2023
Nieuws

Geldt Didam-arrest ook bij uitgeven huurovereenkomsten?

Sinds het baanbrekende Didam-arrest van de Hoge Raad is bekend dat overheidslichamen bij het verkopen van onroerende zaken mededingingsruimte moet … Lees verder Geldt Didam-arrest ook bij uitgeven huurovereenkomsten?

24 november 2022
Nieuws

Nieuwe invulling van overtrederschap in het bestuursrecht?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wil onderzoeken of de huidige rechtspraak over de invulling van het overtrederschap … Lees verder Nieuwe invulling van overtrederschap in het bestuursrecht?

13 oktober 2022
Nieuws

Bijzondere uitspraak: gebod tot intrekken beroep tegen omgevingsvergunning

Beroepsprocedures van omwonenden tegen omgevingsvergunningen vormen een groot risico voor bouwers en ontwikkelaars. Een rechterlijke vernietiging van de vergunning zet … Lees verder Bijzondere uitspraak: gebod tot intrekken beroep tegen omgevingsvergunning

9 juni 2022
Nieuws

Eerste uitspraak Raad van State over hernieuwde toepassing evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel is vastgelegd in artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht: “de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een … Lees verder Eerste uitspraak Raad van State over hernieuwde toepassing evenredigheidsbeginsel

7 maart 2022
Nieuws

Verkoop gemeentegrond moet voortaan via openbare biedingsprocedure

In een baanbrekend arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een overheidslichaam die een onroerende zaak … Lees verder Verkoop gemeentegrond moet voortaan via openbare biedingsprocedure

23 december 2021
Nieuws

Bestuursrechter moet strenger toetsen op evenredigheid

De Nederlandse bestuursrechter moet strenger toetsen op evenredigheid bij bestuurlijke maatregelen. Dat is het advies aan de hoogste bestuursrechter naar … Lees verder Bestuursrechter moet strenger toetsen op evenredigheid

4 november 2021
Nieuws

Flitsbezorging en het bestemmingsplan een nieuw fenomeen

Flitsbezorgers maken hun intrede op de Nederlandse boodschappenmarkt. Wat is flitsbezorging? Flitsbezorgers bieden supermarktartikelen aan via een digitale app. Na … Lees verder Flitsbezorging en het bestemmingsplan een nieuw fenomeen

23 september 2021
Nieuws

Vergunningplicht voor kamerverhuur in Nijmegen is onrechtmatig

Op 23 juni jl. heeft de Raad van State als hoogste bestuursrechter een uitspraak gedaan over de Nijmeegse Huisvestingsverordening. De … Lees verder Vergunningplicht voor kamerverhuur in Nijmegen is onrechtmatig

24 juni 2021
Nieuws

Nederlands bestuursprocesrecht in strijd met het Verdrag van Aarhus

Het Nederlandse bestuursprocesrecht is in strijd met het Verdrag van Aarhus. Belanghebbenden moeten te allen tijde beroep in kunnen stellen … Lees verder Nederlands bestuursprocesrecht in strijd met het Verdrag van Aarhus

12 mei 2021
Nieuws

Even voorstellen: Alex Lijkwan

Sinds begin februari  2021 is Alex Lijkwan ons kantoor komen versterken. Alex heeft ruime ervaring als advocaat, in het bijzonder … Lees verder Even voorstellen: Alex Lijkwan

9 maart 2021