Alex Lijkwan & doelgerichte oplossingen bieden

Na een consult van Alex weet je precies waar je aan toe bent. Als juridisch expert in het omgevingsrecht en publiekrechtelijk bouwrecht geeft hij doelgerichte adviezen – onder meer aan overheden, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Voor hen bijt Alex zich vast in vergunningstrajecten, de (her)ontwikkeling van vastgoed en de handhaving van bouw- en milieuregels. Ook bij vraagstukken over het algemeen bestuursrecht – waaronder subsidies en de Wet open overheid– staat hij zijn cliënten met raad en daad bij. Alex heeft spraakmakende zaken behandeld over de verdeling van schaarse subsidies en schaarse publieke middelen.
Zijn speciale aandacht gaat verder uit naar de juridische aspecten van innovatieve detailhandel. Zo heeft Alex bijgedragen aan de rechtsvorming over flitsbezorging.

Voordat Alex aan de slag ging bij Hielkema & co, bouwde hij al een flink cv op. Zo behaalde hij zijn master staats- en bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam en studeerde hij cum laude af aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Grotius Academie. Hij begon zijn loopbaan bij een internationaal advocatenkantoor en werkte vervolgens als zelfstandig advocaat vastgoed- en omgevingsrecht. Alex is sinds februari 2021 partner bij Hielkema & co

Wapenfeiten

Alex heeft recent geadviseerd en/of geprocedeerd met betrekking tot de volgende kwesties:

 • Bestemmingsplan- en vergunningprocedures over innovatieve vormen van detailhandel.
 • Contractsvorming tussen ontwikkelaars en gemeenten ten behoeve van woningbouwontwikkeling (anterieure overeenkomsten).
 • Gerechtelijke procedures over schaarse subsidiemiddelen.
 • Procesvertegenwoordiging en afhandeling Woo-procedures voor verscheidene decentrale overheden.
 • Procesbijstand vastgoedbeleggers met betrekking tot handhaving van huisvestingsverordeningen.
 • Procesbijstand vastgoedbeleggers met betrekking tot administratieve boetes.
 • Advisering over aan- en verkoop bouwgronden (Didam-arrest).
 • Verscheidene bouw- en aannemingsgeschillen in de maatschappelijk vastgoedsector.
 • Advisering over milieu- en afvalwetgeving.

 

Nevenfuncties en activiteiten

 • Doceert aan het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), onder andere over de Algemene wet bestuursrecht en de toekomstige Omgevingswet
 • Docent aan de VNG Academy, onder andere over de Algemene wet bestuursrecht en de toekomstige Omgevingswet.
 • Docent bij SDU over de raakvlakken tussen huurrecht en bestuursrecht.
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht.
 • Lid van de Vereniging voor Milieurecht.
 • Lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen.
 • Co-auteur van de SDU Commentaar Algemene Wet bestuursrecht.

Alex Lijkwan heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Vastgoedrecht en Bouwrecht.

Neem contact op met Alex Lijkwan

Nieuws


Raad van State bevestigt: bij bestemmingsplan geen sprake van verdeling schaarse rechten

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, waarbij een bepaalde activiteit mogelijk wordt gemaakt, kunnen concurrenten wel eens teleurgesteld zijn. … Lees verder Raad van State bevestigt: bij bestemmingsplan geen sprake van verdeling schaarse rechten

10 november 2023
Nieuws


Eerste kamer heeft grote zorgen over invoering Omgevingswet

Al vele jaren geleden (op 22 maart 2016) heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Door problemen met met … Lees verder Eerste kamer heeft grote zorgen over invoering Omgevingswet

9 november 2023
Nieuws


Overgangsrecht Wet goed verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet, houdende regels ter bevordering van goed verhuurderschap en het voorkomen en tegengaan van … Lees verder Overgangsrecht Wet goed verhuurderschap

18 september 2023
Nieuws


Sanctie op schending van de Didam-regels: vernietigbaarheid

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat een koopovereenkomst, die is gesloten in strijd met de Didam-regels, vernietigbaar is. Zie het … Lees verder Sanctie op schending van de Didam-regels: vernietigbaarheid

15 juni 2023
Nieuws


Hoogste bestuursrechter nuanceert rechtspraak over functioneel daderschap

In onze eerdere nieuwsbrief van april 2023 berichtten wij u al over de conclusie van staatsraad Advocaat-Generaal Wattel over functioneel … Lees verder Hoogste bestuursrechter nuanceert rechtspraak over functioneel daderschap

15 juni 2023
Nieuws


Raad van State bevestigt: geen betaalplanologie

Het is niet ongewoon, en ook niet onredelijk dat een bouwer/ontwikkelaar via een privaatrechtelijke overeenkomst de gemeentelijke kosten dient te … Lees verder Raad van State bevestigt: geen betaalplanologie

20 april 2023
Nieuws


Nieuwe koers functioneel daderschap in verhuursituaties?

De Raad van State vaart als hoogste bestuursrechter een strenge koers voor verhuurders als het gaat om overtredingen van hun … Lees verder Nieuwe koers functioneel daderschap in verhuursituaties?

20 april 2023
Nieuws


Didam van toepassing op huur en bestaande overeenkomsten

Het moge bekend zijn dat sinds het zogenoemde Didam-arrest van de Hoge Raad, gemeenten niet meer een-op-een een onroerende zaak … Lees verder Didam van toepassing op huur en bestaande overeenkomsten

26 januari 2023
Nieuws


Geldt Didam-arrest ook bij uitgeven huurovereenkomsten?

Sinds het baanbrekende Didam-arrest van de Hoge Raad is bekend dat overheidslichamen bij het verkopen van onroerende zaken mededingingsruimte moet … Lees verder Geldt Didam-arrest ook bij uitgeven huurovereenkomsten?

24 november 2022
Nieuws


Nieuwe invulling van overtrederschap in het bestuursrecht?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wil onderzoeken of de huidige rechtspraak over de invulling van het overtrederschap … Lees verder Nieuwe invulling van overtrederschap in het bestuursrecht?

13 oktober 2022
Nieuws


Bijzondere uitspraak: gebod tot intrekken beroep tegen omgevingsvergunning

Beroepsprocedures van omwonenden tegen omgevingsvergunningen vormen een groot risico voor bouwers en ontwikkelaars. Een rechterlijke vernietiging van de vergunning zet … Lees verder Bijzondere uitspraak: gebod tot intrekken beroep tegen omgevingsvergunning

9 juni 2022
Nieuws


Eerste uitspraak Raad van State over hernieuwde toepassing evenredigheidsbeginsel

Het evenredigheidsbeginsel is vastgelegd in artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht: “de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een … Lees verder Eerste uitspraak Raad van State over hernieuwde toepassing evenredigheidsbeginsel

7 maart 2022
Nieuws


Verkoop gemeentegrond moet voortaan via openbare biedingsprocedure

In een baanbrekend arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat een overheidslichaam die een onroerende zaak … Lees verder Verkoop gemeentegrond moet voortaan via openbare biedingsprocedure

23 december 2021
Nieuws


Bestuursrechter moet strenger toetsen op evenredigheid

De Nederlandse bestuursrechter moet strenger toetsen op evenredigheid bij bestuurlijke maatregelen. Dat is het advies aan de hoogste bestuursrechter naar … Lees verder Bestuursrechter moet strenger toetsen op evenredigheid

4 november 2021
Nieuws


Flitsbezorging en het bestemmingsplan een nieuw fenomeen

Flitsbezorgers maken hun intrede op de Nederlandse boodschappenmarkt. Wat is flitsbezorging? Flitsbezorgers bieden supermarktartikelen aan via een digitale app. Na … Lees verder Flitsbezorging en het bestemmingsplan een nieuw fenomeen

23 september 2021
Nieuws


Vergunningplicht voor kamerverhuur in Nijmegen is onrechtmatig

Op 23 juni jl. heeft de Raad van State als hoogste bestuursrechter een uitspraak gedaan over de Nijmeegse Huisvestingsverordening. De … Lees verder Vergunningplicht voor kamerverhuur in Nijmegen is onrechtmatig

24 juni 2021
Nieuws


Nederlands bestuursprocesrecht in strijd met het Verdrag van Aarhus

Het Nederlandse bestuursprocesrecht is in strijd met het Verdrag van Aarhus. Belanghebbenden moeten te allen tijde beroep in kunnen stellen … Lees verder Nederlands bestuursprocesrecht in strijd met het Verdrag van Aarhus

12 mei 2021
Nieuws


Even voorstellen: Alex Lijkwan

Sinds begin februari  2021 is Alex Lijkwan ons kantoor komen versterken. Alex heeft ruime ervaring als advocaat, in het bijzonder … Lees verder Even voorstellen: Alex Lijkwan

9 maart 2021