Elsje de Bie & succesvol procederen

Een deadline meer of minder, daar schrikt Elsje de Bie niet voor terug. Geef haar tijdsdruk en ze presteert naar eigen zeggen alleen maar beter. Ook voor procederen draait ze haar hand niet om. Sterker nog, het is een belangrijke reden voor Elsje om zich nog verder in huurrecht te specialiseren. De zaken die in deze nichemarkt op haar pad komen, noemt ze helder en concreet. En toevallig of niet, dat is ze zelf ook. Het is begin 2015 als ze zich vol enthousiasme aansluit bij het team van Hielkema & co. In 2016 voltooit ze de specialisatieopleiding huurrecht van de Vereniging van Huurrechtadvocaten. Elsje werkt niet alleen als advocaat, maar ook als docent bij diverse onderwijsinstellingen. Verder is ze actief in het schrijven van artikelen – onder meer voor het Vastgoedjournaal – en commentaren bij juridische uitspraken.

De loopbaan van Elsje begint in 2011 bij een advocatenkantoor in Amsterdam. Ze werkt er voornamelijk op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en procesrecht. Bij een Haags advocatenkantoor, werkt ze daarna voornamelijk aan huur- en letselschaderecht.

Nevenfuncties en activiteiten

 • Lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
 • Oud-Lid van de redactie van Journaal Huur en Verhuur (SDU)
 • Gastspreker bij BNR Nieuwsradio
 • Docent bij Nestas Communicatie
 • Docent bij Real Estate Business School
 • Docent opleiding Huurrecht Woonruimte in de Leergang Vastgoedbeleggen van het Financieel Opleidingsinstituut (FOI)
 • Spreker op seminars over vastgoedgerelateerde onderwerpen
 • Diverse publicaties in juridische vakbladen onder meer op het gebied van het huurrecht
 • Auteur bij SDU Commentaar Huurrecht
 • Auteur bij SDU Opmaat huurrecht
 • Lid van de Klachtencommissie van Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)
 • Lid van International Association of Young Lawyers (AIJA)
 • Lid van de Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ)

Elsje de Bie heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte.

Neem contact op met Elsje de Bie

Publicaties

Nieuws

Terugvordering courtage bij een ontbonden makelaarskantoor. Kan dat?

Sinds de roemruchte uitspraak van de Hoge Raad van 16 oktober 2015 in de Duinzigtzaak is bekend dat een huurbemiddelaar … Lees verder Terugvordering courtage bij een ontbonden makelaarskantoor. Kan dat?

15 juli 2020
Nieuws

Ophef over huurverhoging bij woonruimte tijdens de coronacrisis

Op 1 juli verhogen de meeste verhuurders traditioneel de huren. De afgelopen week stonden de kranten en andere media bol … Lees verder Ophef over huurverhoging bij woonruimte tijdens de coronacrisis

13 mei 2020
Nieuws

Uit de praktijk: gebiedsverbod voor overlastveroorzaker

Hielkema & co heeft onlangs in een kort geding in een huurzaak met succes een gebiedsgebod verzocht en gekregen van … Lees verder Uit de praktijk: gebiedsverbod voor overlastveroorzaker

16 december 2019
Nieuws

Kan de rechter de servicekosten bij vrije sector huur toetsen?

Kan de rechter de servicekosten bij vrije sector huur toetsen? Sinds jaar en dag kan de huurder van woonruimte de … Lees verder Kan de rechter de servicekosten bij vrije sector huur toetsen?

16 december 2019
Publicaties

Europees Hof van Justitie buigt zich over rechtvaardigheid verhuurboetes

Op 19 september 2019 is er in een kort geding procedure over illegale onderverhuur, gevoerd door Elsje de Bie van … Lees verder Europees Hof van Justitie buigt zich over rechtvaardigheid verhuurboetes

10 december 2019
Nieuws

College past nieuwe Amsterdamse huisvestingsverordening aan

Eind mei 2019 heeft het gemeentebestuur van Amsterdam de tekst voor een nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (HVV 2020) vrijgegeven voor … Lees verder College past nieuwe Amsterdamse huisvestingsverordening aan

6 november 2019
Nieuws
24 oktober 2019
Nieuws

Goed verhuurderschap

Al eerder schreven wij over de plannen van de minister om goed verhuurderschap te bevorderen door misstanden op de woningmarkt, … Lees verder Goed verhuurderschap

11 juni 2019
Nieuws

Ontruiming in kort geding horecabedrijfsruimte

In een eerdere bijdrage informeerde ik u over de rechtszaak waarin wij namens de verhuurder van horecabedrijfsruimte optraden, en met … Lees verder Ontruiming in kort geding horecabedrijfsruimte

11 juni 2019
Nieuws

Huurprijsbeleid woonruimte 2019/2020

Op 29 januari jl. publiceerde minister Ollongren de jaarlijkse circulaire over het huurprijsbeleid voor de komende periode. De circulaire bevat … Lees verder Huurprijsbeleid woonruimte 2019/2020

31 januari 2019
Nieuws

Beëindiging huurovereenkomst horecaruimte vanwege renovatie

Het komt regelmatig voor dat verhuurders van bedrijfsruimte (winkels, horeca) de huurovereenkomst met de huurder willen beëindigen op grond van … Lees verder Beëindiging huurovereenkomst horecaruimte vanwege renovatie

30 januari 2019
Publicaties

Hoe een einde te maken aan woningdelen?

Lees het artikel van Elsje de Bie dat zij schreef voor VastgoedJournaal.

4 december 2018
Nieuws

Hoe een einde maken aan woningdelen?

Bekend is dat het in Amsterdam niet is toegestaan woonruimte te verhuren aan drie of meer volwassen, als daarvoor geen … Lees verder Hoe een einde maken aan woningdelen?

4 december 2018
Nieuws

Invoering wijziging Warmtewet uitgesteld

In een eerdere nieuwsbericht informeerden wij  al over de op handen zijnde wijziging van de Warmtewet. Het wetsvoorstel daartoe is … Lees verder Invoering wijziging Warmtewet uitgesteld

18 oktober 2018
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie over de ontruiming van een huurwoning waarin een grote hoeveelheid softdrugs en vuurwapens zijn aangetroffen.

Deze annotatie is gepubliceerd in het Journaal Huur en Verhuur, nummer 2018/24. Klik hier om het te lezen.

10 september 2018
Nieuws

Herziening Warmtewet eindelijk door de Tweede Kamer

De “oude” Warmtewet De Warmtewet trad op 1 januari 2014 in werking. Het doel van de warmtewet is het beschermen … Lees verder Herziening Warmtewet eindelijk door de Tweede Kamer

7 maart 2018
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie over renovatievoorstel, huurverhoging en verhuiskostenvergoeding

Annotatie van Elsje de Bie zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2018/3). Klik hier om het artikel te lezen.

19 februari 2018
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie over een duurzaam gemeenschappelijke huishouding en medehuurderschap ouder & kind

Annotatie van Elsje de Bie zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2017/37). Klik hier om het artikel te lezen.

19 februari 2018
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie over een redelijk voorstel tot huurverhoging en dringend eigen gebruik

Annotatie van Elsje de Bie zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2017/33). Klik hier om het artikel te lezen.

19 februari 2018
Publicaties

Woningeigenaren opgelet: Huisvestingsverordening is gewijzigd & update regels rond woningdelen

Wout-Jeroen Leenders en Elsje de Bie schreven voor Vastgoedjournaal een update over het Amsterdamse beleid voor woningdelen. Zij gaan ook … Lees verder Woningeigenaren opgelet: Huisvestingsverordening is gewijzigd & update regels rond woningdelen

25 oktober 2017
Publicaties
10 oktober 2017
Nieuws

Woningdelen Update

Op 13 februari 2017 publiceerden wij een artikel over het nieuwe beleid van de gemeente bij woningdelen. Inmiddels zijn we … Lees verder Woningdelen Update

1 september 2017
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie over schending van moratoriumvoorwaarden

Annotatie van Elsje de Bie zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2017/13). Klik hier om het artikel te lezen.

31 augustus 2017
Nieuws

Blokhokken: Ivens negeert de wetgever

Het zal u niet ontgaan zijn, dat per 1 oktober 2015 de WOZ-waarde onderdeel is gaan uitmaken van het Woningwaarderingstelsel … Lees verder Blokhokken: Ivens negeert de wetgever

21 maart 2017
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie: woningadvertentie op website, courtage verschuldigd?

Annotatie van Elsje de Bie zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2016/42). Klik hier om het artikel te lezen.

25 november 2016
Publicaties

Annotatie van Elsje de Bie over verschuldigdheid van bemiddelingskosten

Annotatie van Elsje de Bie zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2016/41). Klik hier om het artikel te lezen.

25 november 2016
Publicaties

Column: Grijze gebieden en ontduiking van de Wet doorstroming huurmarkt

Elsje de Bie schreef voor VastgoedJournaal een column over dit onderwerp, die op 3 november 2016 is gepubliceerd. Op 1 juli 2016 … Lees verder Column: Grijze gebieden en ontduiking van de Wet doorstroming huurmarkt

4 november 2016
Nieuws

De vervuiler betaalt: rioolheffing voor rekening van huurder?

De VVD wil een wetsvoorstel indienen waardoor het mogelijk wordt dat huurders net als huiseigenaren rioolheffing gaan betalen. Op dit … Lees verder De vervuiler betaalt: rioolheffing voor rekening van huurder?

23 september 2016
Nieuws

Uitbreiding Rotterdamwet per 1 januari 2017

In december 2015 informeerden wij u over het wetsvoorstel tot uitbreiding van de “Rotterdamwet”. Ter opfrissing: de Rotterdamwet geeft gemeenten … Lees verder Uitbreiding Rotterdamwet per 1 januari 2017

23 september 2016
Nieuws

Airbnb: de ongewenste effecten

Het oorspronkelijke idee achter de website van Airbnb was een sympathieke, namelijk om toeristen te laten ervaren hoe het is om … Lees verder Airbnb: de ongewenste effecten

27 mei 2016
Nieuws

Energieprestatievergoeding voor energiezuinige woningen

Op 17 mei 2016 is het wetsvoorstel Energieprestatievergoeding  aangenomen in de Eerste Kamer. Op dit moment kunnen verhuurders (naast de … Lees verder Energieprestatievergoeding voor energiezuinige woningen

20 mei 2016
Publicaties

Column: De informatieplicht van de makelaar

Elsje de Bie schreef voor VastgoedJournaal een column over dit onderwerp, die op 3 mei 2016 is gepubliceerd. Moet de … Lees verder Column: De informatieplicht van de makelaar

17 mei 2016
Publicaties

Annotatie over ontruiming van een woning in verband met onderhuur

Annotatie van Elsje de Bie, die onlangs is verschenen in het Journaal Huur en Verhuur, jaargang 2016, afl. 1 (JHV … Lees verder Annotatie over ontruiming van een woning in verband met onderhuur

15 april 2016
Nieuws

Een dag uit het leven van Elsje de Bie

Om een representatief beeld te geven van wat mij zoal bezig houdt en heeft gehouden zal ik, in tegenstelling tot … Lees verder Een dag uit het leven van Elsje de Bie

24 februari 2016
Publicaties

276. Wijzigingen in het WWS en de afwijkingsbevoegdheid van de huurcommissie

Artikel van de hand van Elsje de Bie, dat in december  2015 is verschenen in het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk … Lees verder 276. Wijzigingen in het WWS en de afwijkingsbevoegdheid van de huurcommissie

31 december 2015
Nieuws

Evaluatie en wijziging van de Rotterdamwet

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt gemeenten de mogelijkheid in aangewezen gebieden, waar sprake is van een opeenstapeling … Lees verder Evaluatie en wijziging van de Rotterdamwet

10 december 2015
Nieuws

Duidelijkheid over bemiddelingskosten

Op vrijdag 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de prejudiciële vragen die zijn gesteld over bemiddelingskosten … Lees verder Duidelijkheid over bemiddelingskosten

19 oktober 2015
Publicaties

Annotatie over campuscontracten en tijdelijke verhuur

Annotatie van Elsje de Bie, die in september 2015 is verschenen in het Journaal Huur en Verhuur (JHV 2015/119) JHV … Lees verder Annotatie over campuscontracten en tijdelijke verhuur

28 september 2015
Nieuws

Wetsvoorstel modernisering regels voor Vereniging van Eigenaars

Op 31 juli 2015 heeft de minister een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de juridische regeling rond de Vereniging van … Lees verder Wetsvoorstel modernisering regels voor Vereniging van Eigenaars

13 augustus 2015
Nieuws

Nieuwe regeling jaarlijkse huurverhoging

In zijn brief van 3 juli 2015 aan de Tweede Kamer schrijft minister Blok dat hij een wetsvoorstel zal indienen … Lees verder Nieuwe regeling jaarlijkse huurverhoging

8 juli 2015
Nieuws

Advies “Wonen in verandering”

Op 26 juni 2015 heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een advies uitgebracht aan het kabinet in antwoord … Lees verder Advies “Wonen in verandering”

8 juli 2015
Nieuws

Huurcommissie bevoegd bij geschillen over warmtekosten?

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Deze wet ziet op levering van warmte door middel van … Lees verder Huurcommissie bevoegd bij geschillen over warmtekosten?

9 juni 2015
Nieuws

Wetsontwerp bemiddelingskosten kamerbewoning

De wet beschermt huurders tegen belangenverstrengeling van de woningbemiddelaar (makelaar, verhuurkantoor etc.). Wanneer een bemiddelaar bij de verhuur van zelfstandige … Lees verder Wetsontwerp bemiddelingskosten kamerbewoning

31 maart 2015
Nieuws

Modernisering huurcommissie

Op 1 juli 2014 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het huurprijzenrecht voor woonruimte. Die wijzigingen hebben tot doel modernisering … Lees verder Modernisering huurcommissie

31 maart 2015
Publicaties

Energiekosten voor dakventilatoren aan te merken als servicekosten?

Een artikel van de hand van Elsje de Bie, dat onlangs in JHV 2015/29 is verschenen. Rechtbank Amsterdam, sector kanton … Lees verder Energiekosten voor dakventilatoren aan te merken als servicekosten?

19 maart 2015
Publicaties

Burenoverlast en de verplichting van de woningcorporatie om actie te ondernemen

Elsje de Bie schreef een noot bij de hieronder besproken uitspraak. Deze noot is onlangs verschenen in het Journaal Huur … Lees verder Burenoverlast en de verplichting van de woningcorporatie om actie te ondernemen

19 maart 2015
Publicaties

Geschil over opschorten huur

Elsje de Bie schreef een noot bij de hieronder besproken uitspraak. Deze noot zal binnenkort als artikel verschijnen in het … Lees verder Geschil over opschorten huur

18 maart 2015
Agenda
De Boelelaan 7, Amsterdam | 9:005 januari 2015