Wetsvoorstel verbetering positie woonbooteigenaren die ligplaats huren

Voor huurders van woonboten gelden niet de huurbeschermingsregels die voor huurders van woonruimte gelden. Dat komt omdat woonboten niet voldoen aan het criterium “gebouwde onroerende zaak”. Woonboten zijn in principe roerende zaken.

Maar hoe zit het met woonbooteigenaren die een ligplaats huren? Ook zij hebben (nog) geen huurbescherming, wat onwenselijk is. De Tweede Kamer heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om dit te veranderen. De Eerste Kamer heeft daar reeds mee ingestemd. Op grond van het wetsvoorstel wordt de ligplaats onder het begrip “woonruimte” geschaard, wat met zich brengt dat een huurder van een ligplaats ook huurbescherming krijgt, gelijk aan de huurders van woonruimte.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de verhuurder de huurovereenkomst voor de ligplaats alleen op grond van een van de wettelijke opzeggingsgronden kan beëindigen (zoals dringend eigen gebruik, of slecht huurderschap).

Concreet regelt het wetsvoorstel verder de volgende onderwerpen:

  • De regel “koop breekt geen huur” geldt ook voor de ligplaats: verkoop daarvan doet de huur niet eindigen.
  • Als de woonboot wordt verkocht kan de nieuwe eigenaar ook de huur van de ligplaats overnemen. Dit wordt neergelegd in het nieuwe artikel 7:270b BW.
  • Bij overlijden van de huurder van de ligplaats gaat de huur over op de erfgenamen (art. 7:268a BW nieuw). Dit in tegenstelling tot de huur van woonruimte, die van rechtswege eindigt aan het einde van de tweede kalendermaand na overlijden van de huurder.
  • De huurverhogingsregels voor woonruimte gelden: dus tot 1 mei 2024 maximaal de inflatie + 1% (maximaal 3,3% in 2022).

 

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en is op 20 april 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt binnenkort in werking. De precieze datum is nog niet bekend.

De nieuwe regeling zal twee jaar na inwerkingtreding van de wet van toepassing worden op reeds bestaande huurovereenkomsten. Als een huurovereenkomst voor een ligplaats gesloten is na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet gelden de nieuwe regels wel meteen.