Ontruiming in kort geding horecabedrijfsruimte

In een eerdere bijdrage informeerde ik u over de rechtszaak waarin wij namens de verhuurder van horecabedrijfsruimte optraden, en met succes beëindiging van de huurovereenkomst bewerkstelligden (Beëindiging huurovereenkomst horecaruimte vanwege renovatie). Het eindarrest was niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en de huurder is in cassatie gegaan. Dat betekent dat, ondanks het positieve arrest van het hof, de verhuurder nog steeds niet tot ontruiming van het pand kon overgaan totdat ook door de Hoge Raad is beslist (en als de Hoge Raad terugverwijst, door het hof dat zich dan over de zaak moet buigen).

Toen zijn wij namens verhuurder een kort geding gestart teneinde tóch ontruiming van het pand te bewerkstelligen. Dat kan onder meer als zich een nieuwe omstandigheid voordoet die er nog niet was toen het hof zijn eindarrest had uitgesproken. Zo’n nieuwe omstandigheid was er: de gemeente Amsterdam had de verhuurder meegedeeld voornemens te zijn tot handhaving over te gaan, als niet binnen 10 weken zou worden begonnen met het opknappen van het pand, waaronder herstel van de fundering. De rechtbank wees die vordering af, omdat de verhuurder al veel langer rekening had kunnen en moeten houden met handhaving door de gemeente, omdat al sinds 2011 bekend was dat de fundering van het pand in slechte staat verkeerde. De rechtbank vond de vooraanschrijving geen nieuwe omstandigheid.

Wij konden ons niet in het vonnis vinden, omdat er en groot verschil is tussen rekening moeten houden met de mogelijkheid van handhaving en daadwerkelijk handhaven door de overheid. Namens de verhuurder zijn wij daarom in spoedappel gegaan. Met succes. Het hof was het met ons eens. De vordering tot ontruiming van het pand is door het hof wel toegewezen. Het hof oordeelde in zijn uitspraak van 14 mei 2019, dat sprake was van een nieuwe omstandigheid. In de bodemprocedure bestond immers nog geen duidelijkheid over de termijn waarbinnen een last onder dwangsom zou worden opgelegd.

De huurder heeft het pand vervolgens vrijwillig verlaten. De verhuurder kan nu eindelijk overgaan tot de langverwachte renovatie van het pand.