Rob Nederveen & kwaliteit leveren

Betrouwbaar, betrokken en gedreven. Dat typeert hoe Rob zijn beroep uitoefent. Hij heeft de wil om te winnen en streeft altijd naar het optimale resultaat voor zijn cliënten. Rob is sinds 2015 advocaat en houdt zich al vanaf het begin bezig met het vastgoedrecht en huurrecht. In geschillen staat hij zowel huurders als verhuurders van woon- en bedrijfsruimtes bij. Rob legt zijn cliënten een duidelijk en realistisch plan van aanpak voor, altijd met oog voor kansen en risico’s. Zo weten cliënten van tevoren precies waar ze aan toe zijn. Zij waarderen daarbij ook Rob’s toegankelijke manier van samenwerken.

Rob heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Gedurende zeven jaar heeft hij zich als advocaat bij een groot advocatenkantoor gespecialiseerd in het vastgoedrecht en huurrecht. Daarnaast heeft hij in deze periode zitting gehad in diverse besturen, zoals dat van de Jonge Balie Noord-Holland. In januari 2021 heeft Rob zich aangesloten bij Hielkema & co.

Nevenfuncties en activiteiten

  • Aspirant-lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA)
  • Auteur Selectie & Essentie Jurisprudentie Huurrecht Woonruimte (Online uitgave van Uitgeverij Den Hollander).

Rob Nederveen heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Huurrecht en Vastgoedrecht.

Neem contact op met Rob Nederveen

Publicaties

Nieuws

Uitzonderingen en overgangsregeling van de Wet Vaste Huurcontracten

De Wet Vaste Huurcontracten is door de Eerste Kamer aanvaard op 14 november 2023. Op 1 december 2023 is de … Lees verder Uitzonderingen en overgangsregeling van de Wet Vaste Huurcontracten

21 mei 2024
Nieuws
14 december 2023
Nieuws

Vervalst bewijs van inschrijving aan universiteit: huurovereenkomst ontbonden?

De wet biedt verhuurders van woonruimte de mogelijkheid om een zogeheten campuscontract af te sluiten. Dat is een huurovereenkomst waarin … Lees verder Vervalst bewijs van inschrijving aan universiteit: huurovereenkomst ontbonden?

15 september 2023
Nieuws

Het is bijna zover: de inwerkingtreding van de Wet Goed Verhuurderschap

Per 1 juli a.s. zal de Wet Goed Verhuurderschap (WGV) in werking treden. Over deze wet schreven wij al meerdere … Lees verder Het is bijna zover: de inwerkingtreding van de Wet Goed Verhuurderschap

14 juni 2023
Nieuws

Niet-ontvankelijkheid na verstrijken verzettermijn voorzittersuitspraak?

Tegen een uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie kan de huurder of verhuurder binnen drie weken na de verzending … Lees verder Niet-ontvankelijkheid na verstrijken verzettermijn voorzittersuitspraak?

14 juni 2023
Nieuws

Lachgas op Lijst II van de Opiumwet: gevolgen voor het huurrecht?

Distikstofmonoxide, beter bekend onder de naam lachgas, is met ingang van 1 januari 2023 toegevoegd aan Lijst II van de … Lees verder Lachgas op Lijst II van de Opiumwet: gevolgen voor het huurrecht?

17 april 2023
Nieuws

Wet Goed Verhuurderschap: aangenomen door Tweede Kamer en amendement waarborgsom

Met de Wet Goed Verhuurderschap wil de regering ongewenste verhuurpraktijken tegengaan en tevens woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beter beschermen. Om … Lees verder Wet Goed Verhuurderschap: aangenomen door Tweede Kamer en amendement waarborgsom

16 maart 2023
Nieuws

Oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen in het huurrecht

Bij de commerciële verhuur van een woning aan een huurder dien je als verhuurder bedacht te zijn op de toepasselijkheid … Lees verder Oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen in het huurrecht

24 januari 2023
Nieuws

Maximale huurverhoging vrije sector woningen in het jaar 2023 bekend

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer, in navolging van de Tweede Kamer, ingestemd met een wetswijziging die de … Lees verder Maximale huurverhoging vrije sector woningen in het jaar 2023 bekend

20 december 2022
Nieuws

Verhuurders, let op de naleving van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Inleiding Op 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden (hierna: “het besluit”). In het besluit staat … Lees verder Verhuurders, let op de naleving van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening

27 september 2022
Nieuws

Hoge Raad schijnt zijn licht over huurkorting in verband met de coronapandemie

Op 24 december 2021 is de beslissing van de Hoge Raad gepubliceerd naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de … Lees verder Hoge Raad schijnt zijn licht over huurkorting in verband met de coronapandemie

27 januari 2022
Nieuws
20 januari 2022
Nieuws

Huurverhoging in de vrije sector in 2022

Op 1 mei 2021 is de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking getreden. Vanaf die datum geldt dat er … Lees verder Huurverhoging in de vrije sector in 2022

20 december 2021
Nieuws

De wettelijke medehuurder niet aangezegd en gedagvaard, geen belemmering voor ontruiming?

Op 26 november 2021 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een interessante uitspraak gewezen. Dit betrof een kort geding procedure tot ontruiming … Lees verder De wettelijke medehuurder niet aangezegd en gedagvaard, geen belemmering voor ontruiming?

13 december 2021
Nieuws

Het wijzigen van de huurbetalingsdatum door een woningcorporatie, mag dat?

In de meeste huurovereenkomsten van woningcorporaties staat opgenomen dat de huurder de huur uiterlijk op de eerste van de maand … Lees verder Het wijzigen van de huurbetalingsdatum door een woningcorporatie, mag dat?

15 november 2021
Nieuws

Beroep op de Wet eenmalige huurverlaging bij woningruil, mag dat?

Op 1 januari 2021 is de Wet eenmalige huurverlaging in werking getreden. Op grond van deze wet hebben huurders die … Lees verder Beroep op de Wet eenmalige huurverlaging bij woningruil, mag dat?

5 november 2021
Nieuws

Gerechtshof Amsterdam wijzigt toepassing 50/50-formule bij vaststelling huurkorting

Op 14 september jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam een belangrijk arrest gewezen. Het arrest is gewezen tussen een bedrijfsmatige huurder … Lees verder Gerechtshof Amsterdam wijzigt toepassing 50/50-formule bij vaststelling huurkorting

22 september 2021
Nieuws

Consultatie van het wetsvoorstel “Goed verhuurderschap” van start gegaan

Op 5 juli jl. is het wetsvoorstel ‘Goed verhuurderschap’ in consultatie gegaan. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om … Lees verder Consultatie van het wetsvoorstel “Goed verhuurderschap” van start gegaan

19 juli 2021
Nieuws

De verhuiskostenvergoeding bij renovaties, het blijft de gemoederen bezighouden

In een recente bijdrage schreven wij over de verhuiskostenvergoeding die een verhuurder dient te betalen wanneer een huurder tijdens renovatiewerkzaamheden … Lees verder De verhuiskostenvergoeding bij renovaties, het blijft de gemoederen bezighouden

8 juli 2021
Nieuws

Beperkte bevoegdheid woningcorporaties bij aangaan tijdelijke huurovereenkomsten

De bevoegdheid van woningcorporaties om tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan is beperkt tot specifieke gevallen en doelgroepen. Blijkens een recente … Lees verder Beperkte bevoegdheid woningcorporaties bij aangaan tijdelijke huurovereenkomsten

23 juni 2021
Nieuws

Geen verhuiskostenvergoeding bij tijdelijk verblijf in een volledig ingerichte logeerwoning

Indien het vanwege een renovatie van de huurwoning noodzakelijk is dat de huurder tijdelijk zal verhuizen, dan moet de verhuurder … Lees verder Geen verhuiskostenvergoeding bij tijdelijk verblijf in een volledig ingerichte logeerwoning

4 juni 2021
Nieuws
2 juni 2021
Nieuws

De verhuurder overlijdt; is de huurder verplicht de woning te ontruimen en verlaten?

Dit vormde de kernvraag uit de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 november 2020.[1] In de betreffende zaak betoogde … Lees verder De verhuurder overlijdt; is de huurder verplicht de woning te ontruimen en verlaten?

29 april 2021
Nieuws

Wijze raad van de rechtbank aan de (Haarlemse) makelaardij

Over het algemeen staan in gerechtelijke uitspraken slechts overwegingen die betrekking hebben op de inhoud van de zaak. Af en … Lees verder Wijze raad van de rechtbank aan de (Haarlemse) makelaardij

1 maart 2021
Nieuws

De (tijdelijke) wettelijke troeven van een huurder met betalingsproblemen

Verhuurders van bedrijfsruimtes worden sinds de aanvang van de coronapandemie (veel) meer dan voorheen geconfronteerd met huurders die stellen de … Lees verder De (tijdelijke) wettelijke troeven van een huurder met betalingsproblemen

26 februari 2021
Nieuws

Samenloop zorg en huur: is er sprake van huurbescherming?

Zorginstellingen sluiten geregeld met zorgbehoevenden zowel een zorg- als huurovereenkomst. Dat houdt in dat – in het kader van de … Lees verder Samenloop zorg en huur: is er sprake van huurbescherming?

2 februari 2021
Nieuws

De WOZ-waarde bij aanvang van de verhuur; verhuurders opgelet!

Een huurder van een woning kan gedurende een bepaalde periode de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs laten toetsen. Sinds 1 … Lees verder De WOZ-waarde bij aanvang van de verhuur; verhuurders opgelet!

29 januari 2021