Signalering – Milieuprestatie voor gebouwen aangescherpt per 1 juli 2021

Milieuprestatie voor gebouwen aangescherpt per 1 juli 2021

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor onder meer de veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu waaraan alle bouwwerken moeten voldoen. Per 1 juli 2021 wordt een wijziging in het Bouwbesluit doorgevoerd, te weten een aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen. Het doel is dat bouwwerken duurzamer en milieuvriendelijker moeten worden. De norm wordt uiterlijk in 2030 gehalveerd, en het streven is dat alle gebouwen in 2050 klimaatneutraal zijn. De mogelijkheden worden nog onderzocht om deze eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie.