Signalering

Liberalisatiegrens per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de liberalisatiegrens verhoogd van EUR 752,53 naar EUR 763,47. Dat correspondeert met 145 punten. Dat betekent dat een woning per 1 janauri 2022 ten minste 145 punten moet hebben om deze geliberaliseerd te verhuren.