Signaleringen

Controversieel verklaarde wetsontwerpen 2021

Wanneer een kabinet demissionair is geworden, wil de Kamer geen belangrijke of politiek gevoelige besluiten nemen.  De Kamer bepaalt welke wetsvoorstellen en onderwerpen als controversieel worden aangemerkt. Controversieel verklaard worden die wetsvoorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden.

De Tweede Kamer heeft op 27 januari 2021 het wetsvoorstel maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering controversieel verklaard (zie onze eerdere artikelen over dit wetsvoorstel: “Tekst regelgeving maximering woz-punten” en “Forse kritiek in de internetconsultatie over de cap op de woz-woningwaarderingspunten”). Dit houdt in dat de behandeling ervan wordt uitgesteld tot er een nieuw kabinet zit. Het blijft voorlopig dus nog onduidelijk wanneer de maatregel van kracht wordt.

De volgende – voor de huurrecht praktijk relevante – wetsvoorstellen/brieven zijn niet-controversieel verklaard:

  • Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten;
  • Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen;
  • Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen.

De onderwerpen die niet controversieel zijn verklaard worden opnieuw geagendeerd om te besluiten over de verdere behandeling.

______________________________________________________________________