Liberalisatiegrens per 1 januari 2024 naar € 879,66

Op 1 december 2023 is de per 1 januari 2024 geldende liberalisatiegrens bekendgemaakt. Die komt op € 879,66. De liberalisatiegrens lag sinds 1 januari 2023 op € 808,06, maar is geïndexeerd met de CPI (consumentenprijsindex) van juli 2022 tot juli 2023.

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 een zelfstandige woning over tenminste 148 punten moet beschikken om in de vrije sector te kunnen worden verhuurd. Tot en met 31 december 2023 is daartoe een puntenaantal van 136 nog voldoende.

Op 1 juli 2024 zal het benodigde puntental voor de verhuur in de vrije sector weer dalen. Het is voor het eerst dat het verschil zo groot is. Dat is het gevolg van de sterke inflatie de afgelopen tijd. Tot 2023 bewoog het benodigde puntental voor de verhuur in de vrije sector nog tussen 141 en 145 punten.