Energielabel heet nu energie-index (EI)

Sinds 1 juli 2011 kunnen volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS) punten worden verdiend (of verloren) op basis van de energieprestatie van de woning. Deze wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat, in de volksmond energielabel genoemd. Het energielabel vormt een indicatie van de energiezuinigheid van een woning.  In het huidige WWS is een tabel opgenomen, waarin aan elk label een aantal waarderingspunten is toegekend. Een woning met het energielabel G is een slecht geïsoleerde woning en krijgt 0 punten voor de energieprestatie. Een energielabel A ++ betekent een zeer goed geïsoleerde woning en scoort in de woningwaardering ten minste 40. Sinds 1 januari 2015 is dit systeem gewijzigd.

Sinds 1 januari 2015 zijn er twee methoden voor de bepaling van de energieprestatie van bestaande woningen: een vereenvoudigd label en een uitgebreid label. Het uitgebreide label is met name bedoeld voor professionele verhuurders. Overige verhuurders kunnen het vereenvoudigde label gebruiken. Het uitgebreide label geeft geen letter maar een getal: de energie-index (EI). Een EI van > 2,7 staat voor een (vrijwel) niet-geïsoleerde woning en scoort 0 punten. Een EI van < 0,6 staat voor een energiezuinige woning en scoort ten minste 40 punten.

Omdat de methode waarmee de energie-index wordt berekend nu anders is dan de methode die voor 1 januari 2015 werd gebruikt (voor het energielabel), kan dat kan tot gevolg hebben dat het puntental van de woning wijzigt. Is dat het geval en ligt de huurprijs op of rond het niveau van de maximaal wettelijke huurprijs, dan kan de huurder huurverlaging vragen. Andersom, als het puntental stijgt kan de verhuurder geen huurverhoging op die grond vragen. Dat is bepaald onevenwichtig te noemen in het systeem.

Voor woningen die voor 1 januari 2015 al een energielabel hadden geldt een overgangsregeling: dat label heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. En dat label blijft gedurende die 10 jaar bepalend voor de puntenwaardering van de woning.

Is er helemaal geen label voor de woning, dan is het aantal voor de energieprestatie van de woning te verkrijgen punten afhankelijk van het bouwjaar. Dat leidt meestal tot een lager puntental dan in de situatie dat er wel een energielabel is. En dat effect is groter naarmate de woning ouder is. Zeker voor woningen met een goede energieprestatie, zoals recent opgeleverde of ingrijpend gerenoveerde woningen, is het daarom in de meeste gevallen aan te raden een energielabel aan te vragen.