Huurder bewoont woning nauwelijks, woning ontruimd

Het komt regelmatig voor. U hebt uw woning verhuurd, maar de huurder is er vrijwel nooit. Dat kan in de praktijk problemen opleveren, omdat het beheer van de woning wordt belemmerd. Het meest extreme geval dat wij hebben behandeld was de enorme overstroming die het gevolg was van een kapotgevroren waterleiding op de derde etage van de woning van steeds afwezige huurder. De verhuurder, die eronder woonde, was een concertpianist die zijn kostbare vleugel naar de sloop kon brengen door de waterschade. Woningcorporaties willen bovendien alleen al vanwege de lange wachtlijsten dat hun woningen daadwerkelijk worden bewoond door hun huurders.

In de juridische praktijk levert dit meestal geen problemen, omdat de meeste moderne huurcontracten de huurder verplicht zijn hoofdverblijf in de woning te hebben. Maar er zijn ook talloze oudere huurcontracten in omloop waarin dit niet geregeld is. Of er is geen schriftelijk huurcontract. Rechters hanteren dan als uitgangspunt dat de huurder niet verplicht is de woning te bewonen, omdat die verplichting niet in de wet staat. De huurder van een boormachine bij een verhuurbedrijf van bouwmaterialen is immers ook niet verplicht de boormachine te gebruiken. Als hij de huur maar betaalt en de boormachine op tijd terugbrengt

Vorige maand heeft de rechtbank Amsterdam de huurovereenkomst met een huurder ontbonden, omdat hij zijn woning niet of nauwelijks bewoonde, terwijl hij daartoe volgens zijn (oude) huurovereenkomst niet verplicht was. De uitspraak is in zodanig algemene bewoordingen geformuleerd, dat deze gerust baanbrekend mag worden genoemd. De rechtbank overweegt namelijk dat de verhuurder er belang bij heeft dat de woning een groot deel van de tijd wordt bewoond. Omdat het belangrijk is dat een woning regelmatig wordt verwarmd en dat, in geval van calamiteiten, op korte termijn kan worden gereageerd en toegang tot de woning kan worden verkregen. Ook het kraakrisico vindt de rechtbank een belang waar de verhuurder voor mag opkomen. Om deze redenen vindt de rechtbank dat de huurder zich niet als goed huurder gedraagt door de woning niet of nauwelijks te bewonen en wordt de huurovereenkomst ontbonden.