‘Coronamaatregelen’ van verhuurders en adviezen van belangenorganisaties

De coronacrisis raakt iedereen. Bedrijven sluiten en maken geen omzet meer, huurders raken inkomsten kwijt en iedereen mag alleen het huis uit als dat noodzakelijk is. Een dak boven je hoofd is daardoor voor woninghuurders in deze tijd extra belangrijk geworden. Bovendien krijgen verhuurders te maken met huurders die door de coronacrisis hun verplichtingen niet kunnen of (vanwege overheidsmaatregelen) mogen nakomen. Bedrijven kunnen niet aan hun exploitatieverplichting voldoen en huurders kunnen door verlies van inkomen de huur niet meer (volledig) opbrengen.

Verschillende organisaties hebben adviezen geformuleerd om het voor iedereen in deze tijd draaglijk te maken, maar vooral om samen tot oplossingen te kunnen komen. De ontwikkelingen, adviezen en initiatieven volgen elkaar in rap tempo op. In dit artikel geef ik een summier overzicht.

Woningcorporaties

 Aedes heeft voor woningcorporaties een aantal adviezen geformuleerd. Zij adviseert om coulant om te gaan met betalingsachterstanden en huisuitzettingen voorlopig uit te stellen. Daarnaast moeten uit te voeren werkzaamheden aan woningen zoveel als mogelijk gewoon doorgaan, maar wel met inachtneming van de adviezen van het RIVM. Als werkzaamheden binnen een woning moeten worden uitgevoerd, mag dat eigenlijk alleen nog maar als het spoedeisend is.

Woningcorporaties hebben dit advies van Aedes ter harte genomen en hebben op hun websites kenbaar gemaakt hoe zij hiermee in praktijk omgaan. Huurders mogen bijvoorbeeld niet meer zomaar langskomen op de kantoren van de corporaties en de meeste medewerkers werken thuis. Corporaties roepen ook hun huurders op om geplande activiteiten en bijeenkomsten uit te stellen.

De corporaties houden er daarnaast rekening mee dat zij ook kwetsbare huurders hebben. Op hun websites wordt verwezen naar instanties die kunnen helpen bij eenzaamheid en bij geldproblemen. Pré Wonen heeft bijvoorbeeld een link gedeeld naar de website van de gemeente waarin zij actief is waarop verschillende hulpverlenende instanties genoemd zijn.

Geen huisuitzetting door coronacrisis

Op 26 maart jl. hebben de belangorganisaties van verhuurders en huurders en de minister van Milieu en Wonen afgesproken dat door de coronacrisis niemand op straat moet belanden.. Dit is door de overheid vorige week bekend gemaakt. Op deze afspraak bestaan wel een uitzonderingen, namelijk als er sprake is van ernstige overlast of van criminele activiteiten. De politie van verschillende gemeenten had daarvoor al laten weten geen bijstand meer te verlenen bij ontruimingen, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. De volledige verklaring van de rijksoverheid leest u hier.

Retail

 Voor de retailers hebben belangenorganisaties van verhuurders en huurders gezamenlijk een advies uitgebracht. Vastgoed Belang, IVBN, Detailhandel Nederland, NRW en VGO hebben opgeroepen om de rust te bewaren en gezamenlijk tot oplossingen proberen te komen. Zij benadrukken dat het in deze tijd geen zin heeft om eenzijdige maatregelen af te kondigen. Beter is het om met elkaar constructief in gesprek te gaan en te zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor de korte termijn. Dat is maatwerk omdat de (financiële) positie van huurders en verhuurders zeer verschillend zijn.

Meer in het bijzonder roepen de partijen op tot coulance bij liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis en geven zij een aantal richtlijnen waar verhuurders aan kunnen denken om hun huurders tegemoet te komen. Zo stellen zij voor om kwartaalhuren (die per 1 april a.s. verschuldigd zijn) om te zetten naar maandhuren, zodat er op korte termijn minder beslag wordt gelegd op liquiditeiten. Verhuurders worden opgeroepen om waar nodig uitstel van betaling te verlenen en in ieder geval geen rente te rekenen of contractuele boetes op te leggen bij te late betalingen.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de sluiting van bedrijven op last van de overheid. De organisaties geven als richtlijn voor verhuurders om hun huurders de kans te geven om in ieder geval tot eind april 2020 niet aan hun exploitatieverplichting te hoeven voldoen.

Het volledige advies van de belangenorganisaties kunt u hier lezen.

Kortom, op alle fronten worden partijen getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Het advies is dan ook: Dit is een gezamenlijk probleem, dus dat moeten we samen op zien te lossen.