Gemeente Amsterdam geeft korting op hoge huren

De gemeente en verschillende woningcorporaties in Amsterdam schieten huurders met een laag inkomen te hulp. Het gaat om huurders die moeite hebben met het betalen van de huur, bijvoorbeeld omdat hun inkomen door baanverlies, scheiding of ziekte achteruit is gegaan of omdat zij destijds een woning zijn gaan huren die eigenlijk te duur (en dus niet passend) voor hen was.

Regeling Passende huur 2017

Al in 2016 konden huurders met een laag inkomen en een hoge huur via de Overgangsregeling passende huur 2016 van de gemeente Amsterdam achteraf een geldbedrag terug krijgen. Deze regeling is nu vervangen door de Regeling Passende huur 2017. Op grond van deze regeling wordt de maandelijks te betalen huurprijs door de woningcorporatie tijdelijk verlaagd. Een huurkorting dus.

De gemeente Amsterdam heeft hierover afspraken gemaakt met de Huurdersvereniging Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties. De gemeente Amsterdam betaalt de door de woningcorporaties toe te passen huurkorting tot 2019. Daarna zullen de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur zelf gaan dragen.

Huurkorting

Huurders moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om per 1 augustus 2017 voor een huurkorting in aanmerking te komen. Het eerste vereiste is dat zij een sociale huurwoning huren van een Amsterdamse woningcorporatie. Daarnaast dient de de kale huur die zij betalen hoger te zijn dan € 592,55 per maand als er één of twee mensen op het adres wonen en hoger te zijn dan € 635,05 per maand als er drie of meer mensen op het adres wonen.

Ook moeten de huurders toestemming geven voor het delen van hun inkomensgegevens, zodat de woningcorporaties aan de hand daarvan kunnen berekenen welke huurkorting zij krijgen. Het kortingsbedrag is afhankelijk van de hoogte van hun huur, inkomen en huishoudsamenstelling.

Passende woning

Verhuizen naar een goedkopere woning lijkt natuurlijk een efficiënte oplossing voor te hoge huren, maar dat is in Amsterdam vanwege de lange wachttijden lang niet altijd een optie. De bij de regeling betrokken partijen willen dit nu ook makkelijker maken. Huurders die naar een kleinere woning willen verhuizen vanwege de kosten, moeten daartoe de mogelijkheid krijgen. Bij WoningNet zal geregeld worden dat eenpersoonshuishoudens in Amsterdam met een minimuminkomen, die in een voor hen te dure sociale huurwoning wonen van 70 m2 of meer en met minimaal vier kamers, met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een kleinere goedkopere woning.

Ook kunnen corporaties zelf initiatieven hiertoe nemen, door huurders die bijvoorbeeld in hun eentje in een grote woning wonen een kleinere en goedkopere woning aan te bieden. Als huurders niet op zo’n aanbod ingaan, zullen zij ook geen beroep kunnen doen op de tijdelijke huurkorting.