Groene serie Huurrecht van Kluwer

De Groene Serie Huurrecht bevat een compleet en zeer uitgebreid artikelsgewijs commentaar op het gehele huurrecht. Het gaat om een losbladig werk dat tevens digitaal is te raadplegen. Huib Hielkema neemt als auteur sinds 2008 een groot deel van het huurprijzenrecht voor woonruimte voor zijn rekening. Sinds 2012 maakt hij deel uit van de driekoppige hoofdredactie. Voor meer info of bestellingen verwijzen wij naar de website van Kluwer.