Asbest en huurrecht

Huurdersmutatie en asbest: waar moet de verhuurder op letten om claims van de nieuwe huurder te voorkomen?

Huib Hielkema en Anne Maren Langeloo behandelen in dit webinar, gegeven op 20 maart 2014, dit aspect van het huurrecht. Ingegaan wordt op de vraag of de huurder de verhuurder kan aanspreken op de schadelijke gevolgen van asbest in een gehuurd pand en op sanering daarvan.