Rutger van der Meer & mogelijkheden vinden

Een bruggenbouwer. Letterlijk en figuurlijk. Rutger van der Meer was in zijn lange carrière betrokken bij onder andere de voorbereiding van grote wegenprojecten, windenergieparken en dijkversterkingen. Gevoeligheden bij lokale overheden weet hij moeiteloos te omzeilen. Het maakt hem een waardevolle adviseur en begeleider bij geschillen rondom vastgoed. Naast zijn bestuursrechtelijke focus is hij ook bedreven in het civiele recht. En als er behalve juridische uitdagingen ook (commerciële) kansen liggen, stelt hij daar graag overeenkomsten voor op en adviseert bij de onderhandelingen. Rutger is analytisch ingesteld, kan goed luisteren en maakt zich sterk voor praktische resultaten. Zijn grootste plezier: ogenschijnlijk lastige vraagstukken via verrassende oplossingen ontzenuwen.

Rutger van der Meer werkt, met een onderbreking van ongeveer een jaar, sinds juli 2019 bij Hielkema & co. Voordien ondersteunde hij lokale, regionale en centrale overheden bij grootschalige, veelal ruimtelijke projecten. Ook het bedrijfsleven maakte veelvuldig gebruik van zijn diensten als legal counsel. En als bestuurder van een waterschap bewandelde hij het politieke speelveld.

Nevenfuncties en -activiteiten

  • Fractievoorzitter Agrarisch & Bedrijven Hoogheemraadschap van Rijnland (2010-2019).
  • Lid schrijfgroep ‘Inleiding tot de Rechtseconomie’ (1988).
  • Diverse publicaties in vakuitgaven op het gebied van vastgoed, waaronder het Vastgoedjournaal.