Tag archieven: overlast

Uit de praktijk: gebiedsverbod voor overlastveroorzaker

Hielkema & co heeft onlangs in een kort geding in een huurzaak met succes een gebiedsgebod verzocht en gekregen van de rechtbank in Alkmaar. De feiten waren als volgt.

De casus

Onze cliënt is eigenaar van een wooncomplex hoofdzakelijk bestemd voor senioren. De betreffende huurster woont al jaren in haar woning in het complex. Zij heeft een meerderjarige zoon die zonder toestemming van de verhuurder bij haar inwoont, en erg veel overlast veroorzaakte. De huurster was zelf niet bij machte om haar zoon in toom te houden. Op de momenten dat het rustig was in het complex verbleef de zoon in de gevangenis, voor diverse vergrijpen. Na het uitzitten van zijn straf kwam hij steeds weer terug bij zijn moeder in het gehuurde en veroorzaakte dan overlast. Die overlast bestond uit schreeuwen, harde muziek, bedreigen en intimideren van omwonenden en het aanbrengen van vernielingen. Omwonenden waren bang en durfden maar mondjesmaat melding te doen van de overlast.

De rechtszaak

Namens de verhuurder heeft Hielkema & co gevorderd dat de huurster de woning moet ontruimen. Zij is immers verantwoordelijk voor gedragingen van haar zoon in de woning. Daarnaast hebben we een gebiedsgebod gevorderd tegen de zoon, meer concreet: dat de zoon gedurende 12 maanden niet in een straal van 500 meter om de woning mag komen. We hebben dat verbod versterkt door ook een dwangsom te vorderen van € 500,- per dag met een maximum van
€ 10.000,-.

De uitspraak

De rechter heeft de ontruiming van de huurster niet toegewezen. Van belang was dat zij ernstig ziek bleek te zijn. De rechter vond ontruiming in die toestand te ver gaan. Het gebiedsverbod tegen de zoon is wel toegewezen. Als de zoon zich er niet aan houdt moet hij dwangsommen betalen. Als dat niet blijkt te helpen, bestaat nog de mogelijk voor de verhuurder om via het strafrecht te proberen de man uit het complex te weren. Ook kan dan nog gijzeling worden overwogen.