Tag archieven: modelhuurovereenkomst

Signalering

Nieuw ROZ-modelhuurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte

Op 23 januari 2023 presenteerde de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) haar nieuwe modelhuurovereenkomst voor winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW.

Het model wijkt ten opzichte van de vorige versie (versie 2012) met name af op de volgende onderwerpen: elektronische ondertekening, privacy, overheidsmaatregelen en openingstijden. In verband met het tegengaan van ondermijnende activiteiten in het gehuurde is in de Algemene Bepalingen een artikel met betrekking tot toegang en controle opgenomen. Het duurzaamheidsartikel is verder uitgebreid. Partijen kunnen in een bijlage (duurzaamheidsmatrix) aangeven welke maatregelen tot verduurzaming zij zijn overeengekomen. Bij het nieuwe model is separaat een omzethuurbepaling opgesteld waaruit partijen kunnen putten wanneer zij een omzetgerelateerde huur met elkaar wensen overeen te komen.

Geactualiseerd Model huurovereenkomst woonboot-ligplaats

Zoals u ongetwijfeld weet biedt Hielkema & co sinds jaar en dag een groot aantal model huurovereenkomsten aan voor zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Wij actualiseren die met regelmaat. Ook hebben wij sinds enkele jaren een model huurovereenkomst voor ligplaatsen/woonboten.

De regelgeving rond de verhuur van ligplaatsen voor woonschepen is per 1 juli 2022 ingrijpend gewijzigd. Wij berichtten u al eerder over de inhoud van de nieuwe regelgeving. Dit maakte het noodzakelijk het Model huurovereenkomst voor ligplaatsen van Hielkema & co daaraan aan te passen. Het geheel geactualiseerde model zag onlangs het licht en is tegen een geringe vergoeding te bestellen via: info@hielkemaco.nl. U krijgt daar ook een uitgebreide toelichting bij.