Tag archieven: hoop

Waar blijven de beloofde maatregelen tegen scheefwoners?

Het geheugen is kort. En in de politiek is dingen vergeten belangrijk gereedschap. Dat blijkt ook te gelden voor Rutte IV. Of beter gezegd voor demissionair minister Hugo de Jonge. Toegegeven, De Jonge was nog geen minister toen Rutte IV op 15 december 2021 zijn coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ presenteerde. Daarin stond niet alleen dat de middenhuur wordt gereguleerd, maar ook dat scheefwonen verder wordt aangepakt. De Jonge blijkt dat volstrekt te zijn ‘vergeten’.

Het stond er zo: ‘We verlagen de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en we verhogen stapsgewijs de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur.

Scheefwoners zijn huishoudens met een relatief hoog inkomen die (te) goedkoop in een gereguleerde sociale huurwoning wonen. Volgens het coalitieakkoord moest de huur voor scheefwoners naar het marktconforme niveau en moest het woningwaarderingsstelsel voor deze groep huurders dus worden losgelaten. Een terechte maatregel, want waarom zouden verhuurders door middel van huurregulering gedwongen moeten worden om de huur voor mensen die het kunnen betalen laag te houden en hen dus te subsidiëren. Met deze toegezegde maatregel werd een al langer bestaande wens van de vastgoedbranche ingewilligd. Zij zien al jaren met lede ogen aan hoe zogenaamde “huurveteranen” kunnen profiteren van de wettelijke bescherming tegen te hoge huurverhogingen, waardoor, als zij maar lang genoeg in hun sociale huurwoning blijven wonen, de huurprijs flink achterblijft bij zelfs het reguliere sociale huurprijsniveau.

Maar het is bij dat ene zinnetje in het coalitieakkoord uit 2021 gebleven. Minister de Jonge had hiermee aan de slag moeten gaan maar heeft stilgezeten. En de Tweede Kamer heeft niet opgelet. Een gemiste kans. Waar geen wil is, is vergeten een weg.

Of Schoof I hier alsnog iets mee gaat is doen is niet bekend. In het Hoofdlijnenakkoord wordt er met geen woord over gerept, maar daarin staat meer niet dan wel. We kunnen dus niet uitsluiten dat de nieuwe minister van Wonen wél het lef heeft om dit ontbrekende puzzelstukje in de woningmarkt aan te pakken. Ik hoop het van harte, want ik snak naar een minister van wonen waar ik trots op kan zijn.