Tag archieven: Franchisenemer

Wet franchise brengt per 1 januari 2021 verandering in franchiserelaties

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getreden. Door de invoering van deze wet wordt de grote mate van contractsvrijheid tussen de franchisegever en de franchisenemer beperkt.

Welke gevolgen heeft deze gloednieuwe wet voor de franchisegever en franchisenemer, als zij ook verhuurder en huurder van elkaar zijn?

Doel van de wet

De Wet franchise heeft als doel om een betere balans in de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer te bewerkstelligen. De wetgever gaat er namelijk vanuit dat de franchisenemer vaak de minder machtige partij is, zodat die tegen de franchisegever moet worden beschermd.

Wat betekent de wet in huurrelaties?

Een van de onderwerpen die in de Wet franchise is vastgelegd gaat over de informatievoorziening van de franchisegever aan de franchisenemer. De franchisegever wordt verplicht om de franchisenemer van bepaalde informatie te voorzien. Hoe ver de verplichting tot informatievoorziening gaat, zal de praktijk nog moeten uitwijzen. Vast staat dat de franchisegever in beginsel tijdig alle voor de franchisenemer – voor het sluiten van de franchiseovereenkomst – relevante informatie aan de franchisenemer moet verstrekken. Dit kan betekenen dat een franchisegever – die geen eigenaar is van een locatie maar deze huurt en vervolgens gaat onderverhuren aan een franchisenemer verplicht kan zijn om informatie te delen met de franchisenemer over de hoofdhuurrelatie. Dit geldt indien die informatie relevant is voor de franchisenemer voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Indien u verhuurder bent en uw pand gaat verhuren aan een huurder die tevens franchisegever is, die op haar beurt de locatie gaat onderverhuren aan de franchisenemer/onderhuurder, kan het raadzaam zijn om in de hoofdhuurovereenkomst op te nemen welke bepalingen onder een geheimhouding moeten vallen. En dus niet zomaar door de huurder/franchisegever met de onderhuurder/franchisenemer mogen worden gedeeld. Een andere optie is dat er door de verhuurder een bijlage wordt opgesteld bij de hoofdhuurovereenkomst, die voor de franchisegever dient als informatieblad ten behoeve van de franchisenemer.

Heeft u vragen over franchisecontracten? Neem vrijblijvend contact op met ons: info@hielkemaco.nl of boomsma@hielkemaco.nl .