Tag archieven: bezorging is detailhandel

Flitsbezorging en het bestemmingsplan een nieuw fenomeen

Flitsbezorgers maken hun intrede op de Nederlandse boodschappenmarkt. Wat is flitsbezorging? Flitsbezorgers bieden supermarktartikelen aan via een digitale app. Na bestelling en betaling via de app worden de boodschappen zeer snel, vaak binnen 10 minuten, bij de klant bezorgd.

Als  gevolg van het business model van flitsbezorgers (zeer snelle bezorging op locatie) zijn er meerdere bezorglocaties noodzakelijk. De toegestane gebruiksmogelijkheden op een locatie worden in eerste instantie gereguleerd door het gemeentelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt welke (bedrijfs)activiteiten op een locatie zijn toegestaan. Maar hoe moet een innovatieve nieuwe activiteit bestemmingsplantechnisch worden aangemerkt?

Bijna alle bestemmingsplannen in Nederland hanteren de volgende definitie van detailhandel: “Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit”.

Gelet op deze gangbare definitie van detailhandel kwalificeren meerdere handelingen op zichzelf als detailhandel. Het enkel bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen aan consumenten voldoet al aan de beschrijving van detailhandel. Voor het aanbieden van de goederen aan consumenten is direct klantencontact niet vereist. Om detailhandel aan te nemen is het voldoende dat de goederen via het internet worden aangeboden. Zie een uitspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:RBSHE:2011:BV0158).

Ook het leveren van goederen aan consumenten beantwoordt op zichzelf al aan de definitie van detailhandel. Dit betekent dat een zogenoemd pick-up-point, waar consumenten de bestelde producten dus komen afhalen juridisch is te beschouwen als detailhandel. Ook het afhalen van producten is namelijk een vorm van levering, aldus de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2014:1154).

Hetzelfde geldt voor bezorging van de via internet bestelde producten. Ook bezorgen is een vorm van leveren van goederen aan consumenten. Zo heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat in de definitie van detailhandel de wijze waarop de goederen aan consumenten worden (af)geleverd niet is beperkt. Ook bezorging is daarom een toegestane vorm van levering en dus detailhandel (ECLI:NL: RBROT:2012:BW1021).

Onder de gangbare begripsomschrijving van detailhandel in bestemmingsplannen kan detailhandel vele verschijningsvormen hebben. Niet alleen de traditionele vorm van verkoop, waarbij de transactie en levering op de winkellocatie plaatsvinden, valt onder de definitie van detailhandel. Internetverkoop en bezorging thuis zal veelal ook kunnen worden aangemerkt als detailhandel. Flitsbezorgers zullen in de regel dus vestigingen kunnen openen op locaties met een detailhandelsbestemming. Dat zal goed nieuws zijn voor flitsbezorgers, om de snelle bezorgtijden waar te maken zijn locaties in stadscentra wenselijk.