Tag archieven: 2022

Huurprijsbeleid 1 januari 2022 t/m 30 juni 2023

Op 24 februari 2022 heeft de minister het huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023 gepubliceerd. De belangrijkste punten uit dat beleid zijn:

  • Per 1 juli 2022 kunnen de huren voor sociale huurwoningen worden verhoogd met 2,3%. Dat geldt niet voor huurwoningen met een huurprijs onder EUR 300,-. De huur van die woningen kan met EUR 25 worden verhoogd.
  • Al langer bekend is dat sinds 1 mei 2021 de huurverhoging voor geliberaliseerde huurovereenkomsten (vrije sector) voor drie jaar (dus tot 1 mei 2024) gemaximeerd is op de inflatie + 1 procentpunt. In 2022 bedraagt het maximale percentage aldus in totaal 3,3%.
  • Per 1 januari 2022 is de regeling van de inkomensafhankelijke huurverhoging gewijzigd. De inkomensgrens is verhoogd en er geldt een hogere inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens dan voor eenpersoonshuishoudens. Verder zijn er twee inkomenscategorieën met ieder een eigen maximale huurverhoging: de hoge middeninkomens en de hoge inkomens. Middeninkomens kunnen met EUR 50.- worden verhoogd, hoge inkomens met EUR 100,-. De uitzondering voor huishoudens van vier of meer personen en voor huishoudens met een of meer AOW-gerechtigden is vervallen.
  • Per 1 juli 2022 mag de huur voor zelfstandige woningen met een “zeer lage” huurprijs van onder EUR 300 maximaal met EUR 25 worden verhoogd.
  • Aan huurders van woningcorporaties, die eerder aanspraak op een eenmalige huurverlaging hebben gemaakt die per 2022 ingaat, mag in 2022 geen voorstel tot huurverhoging worden gedaan.

 

Tot slot nog het volgende. De liberalisatiegrens ligt sinds 1 januari 2022 op EUR 763,47. Thans hoort daar een puntental van minimaal 145 bij. Per 1 juli 2022 wijzigt dat puntental en zijn, zelfstandige woningen met minimaal 141 punten geliberaliseerd.

 

Het volledige huurprijsbeleid is hier te raadplegen.