Tag archieven: 2018: dalende winkelhuren

2018: dalende winkelhuren, maar niet in Amsterdam

De huurprijzen van winkelruimte in Nederland zijn in 2018 voor het zesde achtereenvolgende jaar gedaald. De gemiddelde huurprijs liep ruim 6% terug en ging van € 699 naar € 655 per m2 per jaar. Daalden de huurprijzen in de grote steden gemiddeld met 1,8%, Amsterdam onttrekt zich volledig aan deze ontwikkeling. Daar stegen de huren juist, met maar liefst 25%. Dat blijkt uit het jaarlijkse huurprijzenonderzoek van JLL.

Er waren 11 steden waar de huurprijzen stegen, maar, zoals uit onderstaande tabel blijkt, nergens zo veel als in Amsterdam.

dalende winkelhuren

Top-10 locaties met de grootste huurprijsstijging in 2018 (bron: JLL).

Bij 52% van de onderzochte 189 winkellocaties bleef de huurprijs stabiel. En bij 42% van de locaties daalden de huurprijzen. De dalingen deden zich vooral voor in de kleine steden. Dat Amsterdam buiten de trend blijft heeft vooral te maken met de groeiende bezoekersstromen als gevolg van het toenemende toerisme. Ook zijn de huurprijzen in Amsterdam verreweg het hoogst. De eerste zes plaatsen van de Nederlandse top 10 worden bezet door Amsterdamse winkelstraten:

dalende winkelhuren

Top-10 huurprijzen winkelruimte in Nederland (bron: JLL)

Sinds 2005 is de gemiddelde huurprijs op de beste locaties van Amsterdam gestegen met 88%. De gemiddelde huurprijs in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven steeg in dezelfde periode 15%.

Index van de gemiddelde huurprijs naar de verschillende steden (bron: JLL)

De ontwikkelingen buiten Amsterdam houden verband met de toegenomen onzekerheid bij retailers over de winkelmarkt, de groei van de online-verkopen en de relatief sterk stijgende kosten. Door de dalende huurprijzen kunnen retailers desondanks veelal toch tot een bevredigende exploitatie komen.