SDU Commentaar Huurrecht

Een combinatie van een boek en een online uitgave waarin het gehele Huurrecht, inclusief Leegstandwet en Overlegwet, artikelsgewijs wordt becommentarieerd. Bovendien is per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur opgenomen. Deze uitgave wordt regelmatig geactualiseerd. Huib Hielkema maakt van meet af aan deel uit van de tweekoppige hoofdredactie van dit werk, dat voor het eerst in 2011 verscheen.

Het boek is hier te bestellen.