Referentiepanden bij huurprijsherziening: Is de bestemming van het pand bepalend?

Bij herziening van de huurprijs voor bedrijfsruimte blijft de keuze van referentiepanden een discussie. Moet bij de keuze van deze panden rekening worden gehouden met de bestemming van het verhuurde pand? Lees het in het artikel van Marjolein Scheeper in het Vastgoedjournaal