Burenoverlast, remedies tegen de overlastgevende huurder

Burenoverlast, vaak in de vorm van geluidsoverlast, is een ernstig probleem dat veelvuldig voorkomt in ons dichtbevolkte land, vooral in de grote steden. Een niet onaanzienlijk gedeelte van de huurrechtrechtspraak gaat dan ook over burenoverlast. Veel van die jurisprudentie wordt niet gepubliceerd omdat het juridisch minder interessant is. Vaak gaat het om een kort gedingprocedure tot ontruiming omdat de boosdoener het te bont heeft gemaakt. In dii boek wordt uitgebreid stilgestaan op alle voorkomende vormen van (buren)overlast en de bestrijding daarvan. Het boek bevat veel verwijzingen naar rechtspraak zodat en helder beeld ontslaat over de wijze waarop rechters met deze problematiek omgaan. Ook geeft het boek adviezen over de wijze waarop overlast kan worden voorkomen en beter kan worden bestreden, bijvoorbeeld door slimme regelingen in huurcontracten. Het boek, waarvan de tweede geheel herziene uitgave verscheen in 2012, is geschreven door de advocaten van de vastgoedsectie van Unger Hielkema advocaten, die in 2015 is opgegaan in Hielkema & co. Huib Hielkema heeft de redactie verzorgd.

Bestel het boek via Bol.com

Of via de uitgever.