Naschrift bij Voorzieningenrechter Rechtbank Assen van 11 december 2012

Tekst van een naschrift van Anne Maren Langeloo, dat in 2013 is verschenen in WR Tijdschrift voor Huurrecht (WR 2013, 54).

Download PDF