De verhouding tussen artikel 7:204 e.v. BW en artikel 6:174 BW

Artikel van de hand van Marjolein Scheeper dat in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk (HIP 2014, 7) is gepubliceerd. Het artikel gaat over de verhouding tussen de aansprakelijkheid van de verhuurder op grond van gebreken aan het gehuurde en de aansprakelijkheid van de verhuurder op grond van de risicoaansprakelijkheid voor opstallen. Is de verhuurder altijd aansprakelijk op grond van een van de twee artikelen?

Download PDF