Annotatie van Marjolein Scheeper over voortzetting van de huurovereenkomst door de wettelijk medehuurder

Annotatie van Marjolein Scheeper zoals deze in JHV is verschenen (JHV 2017/14). Klik hier om het artikel te lezen.