Annotatie van Marjolein Scheeper over opzegging van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.