Woningdelen Amsterdam en Amstelveen, de stand van zaken

In Amsterdam gelden de nieuwe regels voor het woningdelen inmiddels één jaar. Duidelijk is dat met name de voorwaarden om te mogen woningdelen (door meer dan 2 personen) en de handhaving van de regels – op z’n zachtst gezegd- aandachtspunten zijn. Wij hebben u vaker hierover bericht.

Maximaal twee personen per huishouden?

Van die aandachtspunten is de politiek inmiddels ook wel doordrongen getuige de recente kritische raadsvragen d.d. 22 december 2017 van coalitiepartijen VVD en D’66 aan de wethouder Wonen, Laurens Ivens. Die vragen gaan onder meer over de vraag waarom volgens de Amsterdamse Huisvestingsverordening maar maximaal twee volwassenen een huishouden kunnen zijn en niet, zoals in Rotterdam, maximaal drie personen. Het is afwachten hoe het college van B&W met deze raadsvragen omgaat en of ze nog beantwoord worden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Wat daar ook van zij, in ieder geval wordt de discussie daarover in Amsterdam gevoerd aan de hand van de daarvoor geëigende regelgeving, namelijk de Huisvestingsverordening.

Huisvestingsverordening Amstelveen

In Amstelveen is dat anders. Ook politiek Amstelveen discussieert inmiddels over woningdelen. Daar is de conclusie dat woningdelen mogelijk zou moeten zijn. De voorwaarden waaronder dat kan, worden nu onderzocht. Bijzonder is dat de Huisvestingsverordening van Amstelveen, anders dan die van Amsterdam, een ruime definitie van het begrip huishouden geeft: woongroepen (van tenminste 3 personen) zijn bijv. ook een huishouden. Het college wil kennelijk toch een grens stellen en pakt woningdelen waar zij dat ongewenst vindt aan via het bestemmingsplan. Daarin namelijk staat veelal dat een woning door één huishouden bewoond mag worden. Echter wat een huishouden volgens het bestemmingplan inhoudt is onduidelijk.

Het gemeentebestuur erkent dat. Wij zijn van mening dat, voordat er überhaupt handhavend kan worden opgetreden, er helderheid moet zijn over wat het begrip huishouden volgens het bestemmingsplan inhoudt en dat, zolang dat niet het geval is, aangesloten dient te worden bij de ruime definitie van de Huisvestingsverordening.

Helaas wordt er nu ook in Amstelveen al gehandhaafd als de gemeente vindt dat de bewoners op basis van het bestemmingsplan niet één huishouden vormen. We zullen zien of de rechter vindt of dat door de beugel kan.

Lees ook: update woningdelen, 28 februari 2018