Update woningdelen, raadsvragen globaal beantwoord, wachten op de evaluatie

Op 22 december 2017 zijn door de gemeenteraadsfracties van D’66 en de VVD in Amsterdam kritische vragen gesteld aan het college van B&W over de wijze waarop het college de uitvoering en handhaving van de regels inzake het woningdelen heeft opgepakt. Dit was opmerkelijk, omdat zowel D’66 als de VVD ook deel uitmaken van datzelfde college van B&W en coalitiepartijen het elkaar normaliter (publiekelijk) niet moeilijk maken. Dat is de rol van de oppositie. Duidelijk is dat de raadsvragen  bedoeld waren als kritische noot bij het woningdelenbeleid van Laurens Ivens, wethouder Wonen afkomstig van de SP. Duidelijk is ook dat deze raadsvragen niet los kunnen worden gezien van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen willen zich dan graag profileren en zich dus afzetten tegen andere partijen.

D’66 en VVD wilden onder meer van het college weten waarom er geen generaal pardon kan gelden voor woningen waar al voor 1 januari 2017 woningdelen  plaatsvond en waarom niet in navolging van Rotterdam pas bij de verhuur aan meer dan drie (in plaats van twee) mensen een vergunning nodig is.  Veel verhuurders waren content met het feit dat deze vragen werden gesteld omdat die partijen daarmee lieten zien dat zij oog hebben voor het feit dat de huidige regelgeving veel onrust en onduidelijkheid veroorzaakt. Veel verhuurders wachtten dan ook in spanning de antwoorden op de raadsvragen af.

Welnu, op 7 februari  jl. zijn de vragen door het college beantwoord. Tot onze spijt heeft het college zich maximaal op de vlakte gehouden. Het heeft namelijk bij vrijwel iedere kritische vraag geantwoord dat dat aspect wordt meegenomen in de grote evaluatie van het woningdelenbeleid later dit jaar (mei 2018).  Op zich is deze wijze van beantwoording politiek gezien niet vreemd. Het is voor een wethouder natuurlijk niet prettig om een maand voor de verkiezingen toe te geven dat je dit belangrijke punt op de politieke agenda, handiger had kunnen aanpakken. En als je dat al vindt, til je dat liever over de verkiezingen heen. Voor veel verhuurders (en huurders) echter betekent dit echter wel dat men nog langer in onzekerheid verkeert over of de huidige strenge lijn door wordt getrokken of de politiek een mildere en redelijker koers gaat varen op dit onderwerp.

Wij houden u op de hoogte.