Update Modelhuurcontracten woonruimte van Hielkema & co

Hielkema & co biedt al sinds 2002 Modelhuurcontracten voor woonruimte aan. Deze Modellen wordt regelmatig geactualiseerd op basis van rechtspraak, wetswijzigingen, ontwikkelingen in de markt en voortschrijdend inzicht. De laatste update dateerde van 2018. Hielkema & co heeft al haar Modelcontracten nu wederom geheel geactualiseerd. Hielkema & co heeft haar aanbod aan Modelhuurcontracten bovendien aanzienlijk uitgebreid.

In 2016 had Hielkema & co haar aanbod van Modellen al aanzienlijk verruimd. Dat was nodig vanwege ingrijpende wetswijzigingen op grond van de Wet doorstroming huurmarkt. Sindsdien biedt Hielkema & co de volgende Modellen aan voor zelfstandige woonruimte:

  • Model A: Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een initiële huurtermijn)
  • Model B: Tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal twee jaar
  • Model C: Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met diplomatenclausule
  • Model D: Tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet

 

Deze modellen zijn nu geheel geactualiseerd. Dat geldt ook voor de erbij behorende Algemene Huurvoorwaarden Woonruimte (voorheen Algemene Bepalingen Huurovereenkomst geheten) en voor de Toelichting bij de Modellen.

Daarnaast heeft Hielkema & co een aantal nieuwe Modellen op de markt gebracht, zodat, naast Modellen A tot en D, ook de volgende Modellen beschikbaar (en waar nodig volledig geactualiseerd) zijn:

  • Model E: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor maximaal 5 jaar;
  • Model F: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte op basis van hospitaverhuur;
  • Model G: Huurovereenkomst voor onzelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd.

 

Ook deze Modellen zijn voorzien van een uitgebreide Toelichting.

Binnenkort komen ook nog de volgende Modellen beschikbaar:

  • Model H: Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor de verhuur aan een groep bewoners (woningdelen);
  • Model I: Huurovereenkomst voor een woonboot.

 

De Modellen zijn tegen een geringe vergoeding te bestellen door een mail te sturen naar info@hielkemaco.nl.