Is de huurprijs gereguleerd bij verhuur volgens de Leegstandwet?

De Leegstandwet is in juli 2013 gewijzigd. Vóór juli 2013 gold de regel dat de gemeente, bij afgifte van de vergunning voor verhuur volgens de Leegstandwet, de maximale huurprijs volgens het puntensysteem vaststelt. In juli 2013 is dat gewijzigd. Sindsdien stelt de gemeente de maximale huurprijs bij Leegstandwetverhuur niet meer vast. De huurprijs kan door de verhuurder in alle vrijheid worden bepaald, zonder dat de huurder de gemeente of de huurcommissie kan inschakelen als hij de huur te hoog vindt.

Deze nieuwe regel geldt voor vergunningen die vanaf 1 juli 2013 zijn verleend. Voor vergunningen die vóór juli 2013 zijn verleend ligt dat anders. Indien de vergunning voor 1 juli 2013 verleend is (en de gemeente dus in de vergunning de maximale huurprijs heeft vermeld), blijven de oude regeling en dus de maximale huurprijs van kracht.

Per 1 juli 2013 is er nog iets veranderd. Voordien gold een maximale verhuurtermijn van 2 jaar, met de mogelijkheid van verlenging met drie keer een jaar. Sinds 1 juli 2013 geldt een maximale verhuurtermijn van 5 jaar. Deze nieuwe termijnenregeling is wel van toepassing op voor 1 juli 2013 verleende Leegstandwetvergunningen. Voor 1 juli 2013 afgegeven vergunning gelden automatisch voor 5 jaar. De verhuurder hoeft in beginsel dus geen verlenging te vragen. Om discussie met de huurder hierover te voorkomen, kan de verhuurder de gemeente wel vragen een nieuwe einddatum vast te stellen.

Let er bovendien op dat bij de verhuur op basis van de Leegstandwet in de huurovereenkomst melding is gemaakt van de vergunning, het kenmerk van de vergunning, de termijn waarvoor de vergunning is verleend en de (eventuele) maximale huurprijs die is vastgesteld.