Straks eindelijk duidelijkheid over makelaarscourtage

Eindelijk gaat er duidelijkheid komen over de vraag of de huurder courtage kan terugvorderen als de makelaar zonder een vergoeding te vragen woningaanbod van de verhuurder online heeft geplaatst. De Rechtbank Den Haag heeft gisteren deze vraag aan ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, voorgelegd, omdat rechters daar heel verschillend over denken. Dit leidt tot grote onzekerheid op de markt, omdat niemand weet waar hij aan toe is. Zodra de Hoge Raad heeft gesproken, zullen lagere rechters zich daarnaar gedragen en weet ieder waar hij aan toe is.

Toestemming voor presentatie woonruimte

Gisteren heeft de Rechtbank Den Haag in een vonnis zogenaamde prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad. Dat gebeurde in een juridische procedure waarin een huurder de door hem betaalde courtage van makelaarskantoor Duinzigt terugvordert. Duinzigt had van een woningeigenaar toestemming gekregen om een te huur staande woning te plaatsen op de website van Pararius. Dit was schriftelijk vastgelegd in het model van Pararius getiteld ‘Toestemming voor presentatie woonruimte‘. Daarin staat dat de woningeigenaar aan de makelaar niet exclusieve toestemming verleent om woningaanbod online te plaatsen, zonder daarvoor een vergoeding te hoeven betalen aan de makelaar.

Tegengestelde rechterlijke uitspraken

De huurder stelde zich in de procedure op het standpunt dat de makelaar twee heren had gediend en dat hij om die reden ten onrechte aan de makelaar courtage had betaald (van bijna € 900). Kortom een vraag die sinds een paar jaar onderwerp is van een groot aantal juridische procedures. Rechters beantwoorden die vraag heel verschillend. Aan de ene kant zijn er rechters die vinden dat, indien een makelaar woningaanbod online plaatst, dat automatisch betekent dat er een opdracht tot bemiddeling is van de eigenaar van de woning. Deze rechters stellen huurders die courtage terugvorderen altijd in het gelijk. Aan de andere kant zijn er rechters die daar heel anders over denken en makelaars in het gelijk stellen. Er is inmiddels een lappendeken aan totaal verschillende uitspraken, waar geen touw aan vast te knopen is. Niemand weet waar hij aan toe is. Dat leidt tot een stortvloed van procedures, allerlei lieden die er munt uit proberen te slaan en grote onzekerheid in de branche van verhuurmakelaars.

ACM maakt het erger

De situatie is sinds eind vorig jaar nog verergerd doordat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich hierin is gaan roeren. De ACM, een overheidsinstantie die waakt over de belangen van consumenten, stelt zich op het standpunt dat als een makelaar woningaanbod online plaatst, dat automatisch betekent dat er een opdracht tot bemiddeling is van de eigenaar van de woning. De ACM dreigt boetes op te leggen aan makelaars die in dat geval courtage aan de huurder in rekening brengen. De meeste makelaars die door de ACM worden benaderd gaan door de knieën uit vrees dat zij anders boetes, die enorm kunnen oplopen, moeten betalen. De ACM weet dat haar standpunt nog helemaal geen uitgemaakte zaak is en dat rechters er heel verschillend over denken. Desondanks stelt de ACM zich helaas niet terughoudend op.

Wachten op de Hoge Raad

De Haagse Rechtbank overzag in zijn vonnis van gisteren deze situatie en onderkende het belang dat er duidelijkheid komt. De Rechtbank besloot om die reden om nog geen vonnis te wijzen maar om eerst een aantal vragen voor te leggen aan de Hoge Raad. Zodra die vragen zijn beantwoord, zal de Rechtbank vonnis wijzen en mogen we aannemen dat er eindelijk duidelijkheid ontstaat.

We houden u op de hoogte.