Signaleringen

Maximering WOZ-punten alsnog niet-controversieel verklaard

In een eerdere signalering (“Controversieel verklaarde wetsontwerpen”) meldden wij dat het Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering) op 27 januari 2021 controversieel is verklaard. Dit houdt in dat de behandeling ervan wordt uitgesteld tot er een nieuw kabinet zit. Zie ook onze eerdere artikelen over dit wetsvoorstel: “Tekst regelgeving maximering woz-punten” en “Forse kritiek in de internetconsultatie over de cap op de woz-woningwaarderingspunten”.

Op 2 februari 2021 is er opnieuw gestemd over de cap op de WOZ-woningwaarderingspunten en is het ontwerpbesluit alsnog niet-controversieel verklaard. De behandeling wordt dus niet langer uitgesteld tot er een nieuw kabinet zit. Op 1 maart 2021 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen gesteld over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering). Het is nu wachten op een reactie vanuit de regering op deze vragen.

Voorlopig blijft het nog steeds onduidelijk wanneer de maatregel van kracht wordt.

______________________________________________________________________

Uitspraak over huurvermindering in verband met loden waterleidingen

Begin maart heeft de rechtbank Amsterdam een vonnis gewezen waarin de huurder van woonruimte is gevolgd in zijn standpunt dat sprake is van een reële kans op gezondheidsschade bij de aanwezigheid van een loodgehalte van 9.3 microgram per liter water, en dat dat een gebrek is. Dit terwijl de norm nu nog ligt bij 10 microgram per liter water. Naar verwachting wordt de norm eind 2022 pas verlaagd naar 5 microgram per liter water. De huurder had een vordering tot huurprijsvermindering ingesteld, en toegewezen gekregen. Het gebrekenboek van de huurcommissie schrijft een verlaging met 60% voor, bij 10 microgrom per liter water of meer. In dit geval is de huurprijs verlaagd met 40%, een en ander tot de loden leidingen vervangen waren.

Zie hier de link naar de uitspraak van de rechtbank.