Real Estate Masterclass: Interview met Huib Hielkema over de gevolgen van de Wet betaalbare huur

Is deze wet in strijd met het eigendomsrecht?

In dit interview legt Huib Hielkema de op 1 juli 2024 ingevoerde Wet betaalbare huur langs de lat van het door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) beschermde eigendomsrecht. Hij gaat ook in op hoe in juridische procedures deze wet kan worden getoetst aan het EVRM.