Nieuwe regels woningdelen Amstelveen: Amsterdam als lichtend voorbeeld

Op dinsdagavond 11 september 2018 staat in de raadscommissie van de gemeente Amstelveen een voorstel op de agenda over aanpassing van de Huisvestingsverordening[1]. Als het voorstel niet te veel vragen oproept, moet het normaliter op 26 september 2018 door de Raad worden aangenomen en is de Huisvestingsverordening daarmee gewijzigd.

Woningdelen Amstelveen

Zoals u in eerdere artikelen op onze website heeft kunnen lezen, was de gemeenteraad van Amstelveen eerder al in gesprek over de vaststelling van nieuwe regels. Zoals in meer grote steden komt ook in Amstelveen vakantieverhuur en woningdelen veelvuldig voor, maar de huidige regels van de gemeente Amstelveen voorzien niet of nauwelijks in die onderwerpen.

Duidelijk is dat Amstelveen niet het wiel heeft willen uitvinden, maar uitdrukkelijk gekeken heeft naar de regels van de gemeente Amsterdam. De ontwerpverordening bevat op de onderwerpen vakantieverhuur en woningdelen vrijwel identieke bepalingen. Dat betekent dat ook in Amstelveen in de Huisvestingsverordening komt te staan dat voor bewoning door meer dan twee volwassenen een omzettingsvergunning verplicht is en dat vergunningverlening mogelijk is, mits de woning in ieder geval een gemeenschappelijke ruimte en voldoende geluidsisolatie bevat. Het bijbehorende beleid (zoals dat in Amsterdam is opgenomen in Beleidsregel 12) is ons nog onbekend, maar dat zou aanstaande zijn.

Vakantieverhuur Amstelveen

Voor vakantieverhuur wordt bepaald dat dat onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Onder meer wanneer dat niet meer dan 30 dagen per jaar plaatsvindt en vooraf gemeld wordt (op straffe van een boete). Ook de verdere systematiek van boeteoplegging (en de hoogte van de boetes) is één op één overgenomen uit Amsterdam.

Op basis van onze ervaringen in Amsterdam en dan met name gezien de plotse grootschalige handhaving, achten wij het raadzaam dat verhuurders in Amstelveen zich nu vast buigen over de keuze om ofwel een omzettingsvergunning aan te vragen, dan wel de bewoning aan te passen. Vanzelfsprekend voorzien wij u daarbij graag van advies.

[1] Punt 2.3 van de agenda, in te zien via de link