Moet de verhuurder opdraaien voor de kosten voor afvoer en opslag van ontruimde zaken?

Met ingang van 1 april 2021 wijzigt de wet op een voor verhuurders belangrijk punt. Tot voor kort was het zo dat in geval van een gedwongen ontruiming door de deurwaarder, de spullen vaak op straat worden gezet en worden opgehaald door de vuilophaaldienst van de gemeente. Per gemeente kon het verschillen wie er moest opdraaien voor de kosten van het verwijderen van de zaken. Ze worden over het algemeen opgeslagen en ook dat brengt weer kosten met zich mee, waar anders mee om werd gegaan in verschillende plaatsen.

Vaak was het zo geregeld, dat de gemeente een last onder dwangsom oplegde aan de verhuurder of de deurwaarder, waarin werd bepaald dat de goederen binnen een bepaalde tijd moesten worden verwijderd. Gebeurde dat niet, dan was de dwangsom verschuldigd. Dit kwam uit lokale regelgeving.

Vanaf 1 april wordt er in de wet een bepaling opgenomen, die landelijk regelt hoe om moet worden gegaan met de inboedel van een te ontruimen pand. Er is vastgelegd dat het College van Burgemeester en Wethouders de verantwoordelijkheid zullen dragen over afvoer en opslag van de inboedel bij een ontruiming. Dat is dan tenminste eenduidig en duidelijk. Er is op dit artikel echter een nadelige toevoeging, die bepaalt dat B&W de zorg draagt, maar dan wel op kosten van de executant. Dat is de partij die de ontruiming heeft verkregen, bijvoorbeeld via een vonnis. De verhuurder dus.

De gemeente regelt de afvoer en opslag van de inboedel en zal de kosten bij de verhuurder neerleggen. Die kan de kosten wel weer doorbelasten aan de huurder (de kosten van de ontruiming), maar als de vogel gevlogen is – en dat is na een gedwongen ontruiming niet zelden aan de orde – is dat niet altijd te verhalen. Dan schiet de verhuurder er dus bij in en draait de verhuurder op voor deze kosten.

Het verdient wat mij betreft aanbeveling om de kosten van de ontruiming als nevenvordering op te nemen in dagvaardingen. Dan is er een titel op grond waarvan de huurder kan worden aangesproken op (terug)betaling van deze kosten. Het verdient ook aanbeveling om met de deurwaarder afspraken te maken over het bij de huurder neerleggen van de kosten van de ontruiming. Als deze tijdig kunnen worden verhaald op de huurder, heeft de verhuurder er geen last meer van.