Signaleringen

Minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten

Een huurder van een zelfstandige woning, woonwagen of standplaats heeft recht op een minimumbijdrage in de verhuis- inrichtingskosten als hij wegens renovatie moet verhuizen of als zijn huurovereenkomst wegens renovatie of verwezenlijking van een op het gehuurde liggende bestemming wordt beëindigd. Die minimumbijdrage wordt elk jaar opnieuw door de minister vastgesteld. Het wijzigt telkens met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex). Per 28 februari 2017 geldt een minimumbijdrage van € 5.910,-.

Stand op beurs Vastgoedjournaal

Op 8 februari jl. vond in het Novotel het congres “starterswoningen – een gat in de markt” van Vastgoedjournaal plaats. Hielkema & co was daarbij aanwezig met  een stand waar deelnemers terecht konden voor juridische informatie over onder andere het onderwerp van het congres.

Business Meeting over woningdelen op 4 en 12 april 2017

Op 4 en 12 april 2017 organiseert het Vastgoedjournaal in samenwerking met Medici Living en Hielkema & co een bijzondere bijeenkomst over het fenomeen Woningdelen en de wijze waarop gemeentebesturen in ons land daarop reageren met regelgeving. Directe aanleiding is het plotseling per 1 januari 2017 gewijzigde beleid van de gemeente Amsterdam.

Deze Business Meeting gaat enerzijds over de praktische punten van woningdelen. Wat zijn de internationale trends en welke trends zien we in Nederland terug. Op welke wijze zal het woningdelen zich verder ontwikkelen in Nederland en hoe kunnen vastgoedeigenaren of hun intermediairs daarop in springen? Waarom is woningdelen interessant voor beleggers? Wat is het juridische kader van woningdelen? Wat zijn de verplichtingen van de vastgoedeigenaar of zijn intermediair en hoe ziet het te hanteren huurcontract eruit?

U krijgt een persoonlijke uitleg over woningdelen in Nederland van Fred Tromp, managing partner van Medici Living, een bedrijf dat ruim 4 jaar ervaring heeft opgebouwd als specialist in woningdelen. In het tweede deel zal Huib Hielkema ingaan op de juridische aspecten van het woningdelen. Daarbij zal naast de recent gewijzigde regelgeving in Amsterdam, ook het beleid in de andere grote steden van de Randstad aan de orde komen. De groep zal beperkt gehouden worden om ervoor te zorgen dat er ingegaan kan worden op vragen uit de groep.
U kunt zich hier opgeven voor deze Business Meeting.